DOCUMENTE COLEGIU

DOCUMENTE COLEGIU An şcolar 2021-2022

Tabel_medii_2022.pdf
Tabel cu ultima medie generală pe clasă
Cerere_transfer_2022.pdf
Cerere tip Transfer elevi, an şcolar 2022-2023
Calendar_transfer_2022.pdf
Calendar Transfer elevi, an şcolar 2022-2023
Extras_din_PO_privind_transferul_elevilor_2022.pdf
Extras din Procedura Operaţională privind transferul elevilor în anul şcolar 2022-2023
PDI_2020-2024.pdf
Proiect de Dezvoltare Instituţională 2020-2024
R.O.I. CNGMM 2021-2022.pdf
Regulament de Ordine Interioară an şcolar 2021-2022
Regulament Intern 2021-2022.pdf
Regulament Intern 2021-2022
RAEIC 2020-2021.pdf
Raport anual de evaluare internă a calităţii, an şcolar 2020-2021
Cod Etica 2021-2022.pdf
Cod Etică 2021-2022

DOCUMENTE COLEGIU An şcolar 2020-2021

PLAN_MASURI_PREVENIRE_GESTIONARE_INFECTIILOR_COVID_19.pdf
Plan de măsuri pentru prevenirea şi gestionarea infecţiilor cu CORONAVIRUS-COVID-19
Procedura desfasurare cursuri , Sem II.PDF
Procedură Operaţională privind desfăşurarea cursurilor în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2
Procedura pregatirea scolii, sem II.PDF
Procedură Operaţională privind pregătirea şcolii în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2
Cerere_transfer_elevi.pdf
Locuri disponibile
Cerere_transfer_elevi.pdf
Cerere transfer
Calendar_transfer_elevi_intersemestrial.pdf
Calendar transfer elevi an şcolar 2020-2021 (intersemestrial)
CONC DE ODIHNA 2020-2021.pdf
Planificare CO an şcolar 2020-2021
Procedura_desf_activ_did_prin_intermediul_tehnologiei.pdf
Procedura operaţională privind desfăşurarea activităţilor didactice prin intermediul tehnologiei şi a internetului precum şi pentru protecţia datelor cu caracter personal
RAEI.PDF
Raport anual de evaluare internă a calităţii, an şcolar 2019-2020
Plan interventie educationala.PDF
Plan de intervenţie educaţională pentru situaţia suspendării cursurilor din învăţământul preuniversitar

DOCUMENTE COLEGIU An şcolar 2019-2020

ORGANIGRAMA_2019_2020.pdf
Organigramă an şcolar 2019-2020
TRANSP_VENITURI_SEP_2019.pdf
Transparenţă venituri
COD_ETICA_IAN_2019.PDF
Cod de etică şi conduită profesională al Colegiului Naţional "Gheorghe Munteanu Murgoci" Brăila - ianuarie 2019
RAPORT_ANUAL_EVALUARE_INTERNA_A_CALITATII_OCT_2018.pdf
Raport anual de evaluare internă a calităţii

ULTIMELE ŞTIRI

EVENIMENTE

 • 20Mar
  2022

  Olimpiada de Geografie - Etapa Judeţeană, 20 martie 2022

  1. Elevilor le este permis accesul în sălile de clasă, Colegiul Național ”Gh. M. Murgoci”, duminică, 20.03.2022, în intervalul orar 9,15-9,45, pe baza carnetului de elev. Se vor așeza în bănci, în ordine alfabetică, conform listelor de repartiție. 2. Durata concursului este de 3 ore și constă în probă teoretică scrisă. 3. Toate subiectele sunt obligatorii, acestea rămân elevilor, doar în situația în care rămân în sală până la finalizarea concursului. 4. Elevilor le este interzis accesul în sala de concurs cu materiale/manuale/caiete, mijloace de calcul etc. care au legătură cu subiectele, telefon sau alte mijloace electronice. Elevilor le este interzis să comunice între ei sau cu exteriorul pe durata desfășurării concursului. Frauda sau tentativa de fraudă duce la eliminarea din concurs de către presedintele comisiei, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu. 5. Elevii vor scrie doar pe foile tipizate/ciornele primite, vor folosi pastă/cerneală de culoare albastră. 6. Datele personale se completează pe foile tipizate cu majuscule, conform modelului realizat de către profesorii asistenți. 7. Subiectele rezolvate pe ciornă sau pe foile cu subiecte fotocopiate nu se iau în considerare. 8. Orice greșeală se taie cu o linie orizontală. 9. Elevii primesc atâtea foi tipizate sau ciorne, câte le sunt necesare. 10. Elevii au dreptul să transcrie lucrarea, cu condiția să nu depășească timpul alocat. Timpul nu se prelungește în cazul transcrierii lucrărilor. 11. Elevii vor numerota paginile, la finalul probei, în prezența unui profesor asistent, inclusiv acelea pe care a scris doar câteva rânduri: numai cu cifre arabe, în partea de jos a paginii, în colţul din dreapta, indicând pagina curentă si numărul total de pagini, (de exemplu sub forma 3/5, pentru pagina a treia, dacă elevul a scris în total cinci pagini) și vor semna în procesul verbal de predare a lucrării. 12. Până la finalul probei rămân cel puțin trei elevi în sala de concurs. 13. Rezultatele inițiale obţinute în urma fazei judeţene vor fi afişate la Centrul de concurs și pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Brăila, domeniul geografie/concursuri și olimpiade școlare. 14. În conformitate cu Regulamentul specific privind organizarea şi desfăşurarea olimpiadei de geografie nr. 25876/23.02.2022, înainte de depunerea contestației elevul poate solicita să-și vadă propria lucrare, în prezența unui membru al Subcomisiei de organizare și evaluare, care îi va explica modul de acordare a punctajului, conform baremului de evaluare. În situația în care elevul consideră că punctajul stabilit de Subcomisia de evaluare din cadrul Comisiei județene de organizare, evaluare și de soluționare a contestațiilor nu este în concordanță cu baremul afișat, poate depune contestație. 15. Eventualele contestații se depun luni, 21 martie 2022, la secretariatul Colegiului Național ”Gh. M. Murgoci”, în intervalul orar 12,00 – 15,00. 16. Nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială prin creștere sau descreștere, indiferent de diferența dintre nota inițială și nota obținută prin contestație. 17. Deciziile comisiei de contestaţii sunt definitive, după validarea lor de către preşedintele executiv al Comisiei județene de organizare, evaluare și de soluționare a contestațiilor, iar rezultatele contestațiilor sunt consemnate într-un proces-verbal, care este semnat de toți membrii comisiei de contestaţii. 18. Rezultatele finale sunt afișate la Centrul de concurs și pe site-ul inspectoratului școlar, domeniul geografie/concursuri și olimpiade școlare. 19. Ierarhia se stabilește în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute 20. La etapa națională a olimpiadei se califică elevul cu cel mai mare punctaj pe an de studiu, dar care a obținut un punctaj de cel puțin 75% din punctajul maxim acordat probei. 21. În situații de punctaje/ note egale, candidații vor fi departajați în funcție de punctajul obținut la subiectul cu cea mai mare dificultate (și cu cel mai mare punctaj), în situația unui punctaj egal obținut la acest subiect, se va lua în considerare punctajul obținut la următorul subiect după gradul de dificultate/punctajul atribuit. 22. În conformitate cu prevederile Metodologiei cadru, în anul școlar 2021-2022, nu se atribuie locuri suplimentare în vederea participării la etapa națională. 23. Toți elevii participanți la etapa județeană a Olimpiadei de geografie primesc diplomă de participare. 24. Acordarea premiilor este stabilită, în funcție de ierarhia pe clase/nivel de studiu, în ordinea descrescătoare a notelor, care nu trebuie să fie mai mici de 75% din punctajul maxim acordat probei. 25. Elevii vor semna procesul verbal de instruire.
 • 15Feb
  2022

  ZIUA NAŢIONALĂ A LECTURII

  Activităţi desfăşurate în cadrul evenimentului: • TE CUNOSC PRINTR-O CARTE! (activitate colaborativă) - Prof. Dr. GABRIELA VASILIU • AM CITIT, AM VĂZUT, AM SCRIS, AM DĂRUIT! - Descrierea artistică-Faleza Dunării -Proiect - clasa a VI-a, Prof. Dr. ANA COMAN • SUPER9VA-SCRIERI SF. -Clasa a IX-a B (carte în curs de publicare), coordonator: Prof. Dr. ANA COMAN • LA TEATRU-O SCRISOARE PIERDUTĂ de I.L.CARAGIALE- CONCURS INTERPRETARE clasa a XI-a B, coordonator: Prof. Dr. ANA COMAN • VIS de MARIN SORESCU-HERMEUTICĂ - clasaa XII-a B, coordonator: Prof. Dr. ANA COMAN • INTERVIURI IMAGINARE: PERSONAJELE ROMANULUI ENIGMA OTILIEI - clasa a X-a B, coordonator: Prof. Dr. ANA COMAN • CURIOZITĂȚI DIN SPATELE SUCCESULUI LITERAR - clasa a X-a D, coordonator: Prof. VIOLETA GHEORGHIȚĂ • CONVINGE-MĂ SĂ TE CITESC! - clasa a IX-a D, coordonator: Prof. VIOLETA GHEORGHIȚĂ • RECUNOAȘTE AUTORUL! - clasa a IX a D, coordonator: Prof. VIOLETA GHEORGHIȚĂ

PERSONAL DIDACTIC DE PREDARE

6

DOCTORAT

44

GRAD DIDACTIC I

4

GRAD DIDACTIC II

1

GRAD DEFINITIV