HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

HOTĂRÂRI C.A. An şcolar 2021-2022

HG 106 CNGMM.pdf
HOTĂRÂREA CA NR. 106/2022
Hot_CA_105.pdf
HOTĂRÂREA CA NR. 105/2022
Hot_CA_104.pdf
HOTĂRÂREA CA NR. 104/2022
Hot_CA_103.pdf
HOTĂRÂREA CA NR. 103/2022
Hot_CA_102_11D online.pdf
HOTĂRÂREA CA NR. 102/2022
Hot_CA_101_clasa_8.pdf
HOTĂRÂREA CA NR. 101/2022
Hot CA_98_online toata scoala.pdf
HOTĂRÂREA CA NR. 98/2022
HOTARARE_CA_97_2022.pdf
HOTĂRÂREA CA NR. 97/2022
HOTARARE_CA_90_2022.pdf
HOTĂRÂREA CA NR. 90/2022
HOTARARE_CA_91_2022.pdf
HOTĂRÂREA CA NR. 91/2021
HOTARARE_CA_92_2022.pdf
HOTĂRÂREA CA NR. 92/2021
HOTARARE_CA_93_2022.pdf
HOTĂRÂREA CA NR. 93/2021
HOTARARE_CA_94_2022.pdf
HOTĂRÂREA CA NR. 94/2021
HOTARARE_CA_95_2022.pdf
HOTĂRÂREA CA NR. 95/2021
HOTARARE_CA_96_2022.pdf
HOTĂRÂREA CA NR. 96/2021
HOTARARE_CA_89_2022.pdf
HOTĂRÂREA CA NR. 89/2022
Hot CA 29..11.2021 - 10F.pdf
HOTĂRÂREA CA NR. 84/2021
HOTARARE_CA_85_2021.pdf
HOTĂRÂREA CA NR. 85/2021
HOTARARE_CA_86_2021.pdf
HOTĂRÂREA CA NR. 86/2021
HOTARARE_CA_87_2021.pdf
HOTĂRÂREA CA NR. 87/2021
HOTARARE_CA_88_2022.pdf
HOTĂRÂREA CA NR. 88/2021
Hotarare CA - modalitate de testare.pdf
HOTĂRÂREA CA NR. 82/2021
HOTARARE_CA_83_2021.pdf
HOTĂRÂREA CA NR. 83/2021
Hotarare CA- 19-11-2021.pdf
HOTĂRÂREA CA NR. 81/2021
Hotarare CA - 16 nov-10D.pdf
HOTĂRÂREA CA NR. 80/2021
Hotarare_CA_nr_76_13-10-2021_online_toata scoala.pdf
HOTĂRÂREA CA NR. 76/2021
HOTARARE_CA_78_2021.pdf
HOTĂRÂREA CA NR. 78/2021
HOTARARE_CA_77_2021.pdf
HOTĂRÂREA CA NR. 77/2021
HOTARARE_CA_79_2021.pdf
HOTĂRÂREA CA NR. 79/2021
HOTARARE_CA_74_2021.pdf
HOTĂRÂREA CA NR. 74/2021
HOTARARE_CA_75_2021.pdf
HOTĂRÂREA CA NR. 75/2021
HOTARARE_CA_70_2021.pdf
HOTĂRÂREA CA NR. 70/2021
HOTARARE_CA_68_2021.pdf
HOTĂRÂREA CA NR. 68/2021
HOTARARE_CA_69_2021.pdf
HOTĂRÂREA CA NR. 69/2021
HOTARARE_CA_71_2021.pdf
HOTĂRÂREA CA NR. 71/2021
HOTARARE_CA_72_2021.pdf
HOTĂRÂREA CA NR. 72/2021
HOTARARE_CA_73_2021.pdf
HOTĂRÂREA CA NR. 73/2021
HOTARARE_CA_67_2021.pdf
HOTĂRÂREA CA NR. 67/2021

HOTĂRÂRI C.A. An şcolar 2020-2021

HOTARARE_CA_66_2021.pdf
HOTĂRÂREA CA NR. 66/2021
HOTARARE_CA_65_2021.pdf
HOTĂRÂREA CA NR. 65/2021
HOTARARE_CA_64_2021.pdf
HOTĂRÂREA CA NR. 64/2021
CNGMM_HOTARARE_CA_63_2021.pdf
HOTĂRÂREA CA NR. 63/2021
CNGMM_HOTARARE_CA_62_2021.pdf
HOTĂRÂREA CA NR. 62/2021
CNGMM_HOTARARE_CA_61_2021.pdf
HOTĂRÂREA CA NR. 61/2021
CNGMM_HOTARARE_CA_60_2021.pdf
HOTĂRÂREA CA NR. 60/2021
CNGMM_HOTARARE_CA_59_2021.pdf
HOTĂRÂREA CA NR. 59/2021
CNGMM_HOTARARE_CA_58_2021.pdf
HOTĂRÂREA CA NR. 58/2021
CNGMM_HOTARARE_CA_57_2021.pdf
HOTĂRÂREA CA NR. 57/2021
CNGMM_HOTARARE_CA_56_2021.pdf
HOTĂRÂREA CA NR. 56/2021
CNGMM_HOTARARE_CA_55_2021.pdf
HOTĂRÂREA CA NR. 55/2021
CNGMM_HOTARARE_CA_54_2021.pdf
HOTĂRÂREA CA NR. 54/2021
CNGMM_HOTARARE_CA_53_2021.pdf
HOTĂRÂREA CA NR. 53/2021
CNGMM_HOTARARE_CA_52_2021.pdf
HOTĂRÂREA CA NR. 52/2021
CNGMM_HOTARARE_CA_51_2021.pdf
HOTĂRÂREA CA NR. 51/2021
CNGMM_HOTARARE_CA_50_2021.pdf
HOTĂRÂREA CA NR. 50/2021
CNGMM_HOTARARE_CA_49_2021.pdf
HOTĂRÂREA CA NR. 49/2021
CNGMM_HOTARARE_CA_48_2021.pdf
HOTĂRÂREA CA NR. 48/2021
CNGMM_HOTARARE_CA_47_2021.pdf
HOTĂRÂREA CA NR. 47/2021
CNGMM_HOTARARE_CA_46_2021.pdf
HOTĂRÂREA CA NR. 46/2021
CNGMM_HOTARARE_CA_45_2020.pdf
HOTĂRÂREA CA NR. 45/2020
CNGMM_HOTARARE_CA_44_2020.pdf
HOTĂRÂREA CA NR. 44/2020
CNGMM_HOTARARE_CA_43_2020.pdf
HOTĂRÂREA CA NR. 43/2020
CNGMM_HOTARARE_CA_42_2020.pdf
HOTĂRÂREA CA NR. 42/2020
CNGMM_HOTARARE_CA_41_2020.pdf
HOTĂRÂREA CA NR. 41/2020
CNGMM_HOTARARE_CA_40_2020.pdf
HOTĂRÂREA CA NR. 40/2020
CNGMM_HOTARARE_CA_39_2020.pdf
HOTĂRÂREA CA NR. 39/2020
CNGMM_HOTARARE_CA_38_2020.pdf
HOTĂRÂREA CA NR. 38/2020
CNGMM_HOTARARE_CA_37_2020.pdf
HOTĂRÂREA CA NR. 37/2020

HOTĂRÂRI C.A. An şcolar 2019-2020

CNGMM_HOTARARE_CA_36_2020.pdf
HOTĂRÂREA CA NR. 36/2020
CNGMM_HOTARARE_CA_35_2020.pdf
HOTĂRÂREA CA NR. 35/2020
CNGMM_HOTARARE_CA_34_2020.pdf
HOTĂRÂREA CA NR. 34/2020
CNGMM_HOTARARE_CA_33_2020.pdf
HOTĂRÂREA CA NR. 33/2020
CNGMM_HOTARARE_CA_32_2020.pdf
HOTĂRÂREA CA NR. 32/2020
CNGMM_HOTARARE_CA_31_2020.pdf
HOTĂRÂREA CA NR. 31/2020
CNGMM_HOTARARE_CA_30_2020.pdf
HOTĂRÂREA CA NR. 30/2020
CNGMM_HOTARARE_CA_29_2020.pdf
HOTĂRÂREA CA NR. 29/2020
CNGMM_HOTARARE_CA_28_2020.pdf
HOTĂRÂREA CA NR. 28/2020
CNGMM_HOTARARE_CA_27_2020.pdf
HOTĂRÂREA CA NR. 27/2020
CNGMM_HOTARARE_CA_26_2020.pdf
HOTĂRÂREA CA NR. 26/2020
HOT_CA_25_2020.pdf
HOTĂRÂREA CA NR. 25/2020
HOT_CA_24_2020.pdf
HOTĂRÂREA CA NR. 24/2020
HOT_CA_23_2020.pdf
HOTĂRÂREA CA NR. 23/2020
HOT_CA_22_2019.pdf
HOTĂRÂREA CA NR. 22/2019
HOT_CA_21_2019.pdf
HOTĂRÂREA CA NR. 21/2019
HOT_CA_20_2019.pdf
HOTĂRÂREA CA NR. 20/2019
HOT_CA_19_2019.pdf
HOTĂRÂREA CA NR. 19/2019
HOT_CA_18_2019.pdf
HOTĂRÂREA CA NR. 18/2019
HOT_CA_17_2010.pdf
HOTĂRÂREA CA NR. 17/2019
HOT_CA_16_1_2019.pdf
HOTĂRÂREA CA NR. 16/2019
HOT_CA_15_1_2019.pdf
HOTĂRÂREA CA NR. 15/2019

ULTIMELE ŞTIRI

EVENIMENTE

 • 20Mar
  2022

  Olimpiada de Geografie - Etapa Judeţeană, 20 martie 2022

  1. Elevilor le este permis accesul în sălile de clasă, Colegiul Național ”Gh. M. Murgoci”, duminică, 20.03.2022, în intervalul orar 9,15-9,45, pe baza carnetului de elev. Se vor așeza în bănci, în ordine alfabetică, conform listelor de repartiție. 2. Durata concursului este de 3 ore și constă în probă teoretică scrisă. 3. Toate subiectele sunt obligatorii, acestea rămân elevilor, doar în situația în care rămân în sală până la finalizarea concursului. 4. Elevilor le este interzis accesul în sala de concurs cu materiale/manuale/caiete, mijloace de calcul etc. care au legătură cu subiectele, telefon sau alte mijloace electronice. Elevilor le este interzis să comunice între ei sau cu exteriorul pe durata desfășurării concursului. Frauda sau tentativa de fraudă duce la eliminarea din concurs de către presedintele comisiei, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu. 5. Elevii vor scrie doar pe foile tipizate/ciornele primite, vor folosi pastă/cerneală de culoare albastră. 6. Datele personale se completează pe foile tipizate cu majuscule, conform modelului realizat de către profesorii asistenți. 7. Subiectele rezolvate pe ciornă sau pe foile cu subiecte fotocopiate nu se iau în considerare. 8. Orice greșeală se taie cu o linie orizontală. 9. Elevii primesc atâtea foi tipizate sau ciorne, câte le sunt necesare. 10. Elevii au dreptul să transcrie lucrarea, cu condiția să nu depășească timpul alocat. Timpul nu se prelungește în cazul transcrierii lucrărilor. 11. Elevii vor numerota paginile, la finalul probei, în prezența unui profesor asistent, inclusiv acelea pe care a scris doar câteva rânduri: numai cu cifre arabe, în partea de jos a paginii, în colţul din dreapta, indicând pagina curentă si numărul total de pagini, (de exemplu sub forma 3/5, pentru pagina a treia, dacă elevul a scris în total cinci pagini) și vor semna în procesul verbal de predare a lucrării. 12. Până la finalul probei rămân cel puțin trei elevi în sala de concurs. 13. Rezultatele inițiale obţinute în urma fazei judeţene vor fi afişate la Centrul de concurs și pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Brăila, domeniul geografie/concursuri și olimpiade școlare. 14. În conformitate cu Regulamentul specific privind organizarea şi desfăşurarea olimpiadei de geografie nr. 25876/23.02.2022, înainte de depunerea contestației elevul poate solicita să-și vadă propria lucrare, în prezența unui membru al Subcomisiei de organizare și evaluare, care îi va explica modul de acordare a punctajului, conform baremului de evaluare. În situația în care elevul consideră că punctajul stabilit de Subcomisia de evaluare din cadrul Comisiei județene de organizare, evaluare și de soluționare a contestațiilor nu este în concordanță cu baremul afișat, poate depune contestație. 15. Eventualele contestații se depun luni, 21 martie 2022, la secretariatul Colegiului Național ”Gh. M. Murgoci”, în intervalul orar 12,00 – 15,00. 16. Nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială prin creștere sau descreștere, indiferent de diferența dintre nota inițială și nota obținută prin contestație. 17. Deciziile comisiei de contestaţii sunt definitive, după validarea lor de către preşedintele executiv al Comisiei județene de organizare, evaluare și de soluționare a contestațiilor, iar rezultatele contestațiilor sunt consemnate într-un proces-verbal, care este semnat de toți membrii comisiei de contestaţii. 18. Rezultatele finale sunt afișate la Centrul de concurs și pe site-ul inspectoratului școlar, domeniul geografie/concursuri și olimpiade școlare. 19. Ierarhia se stabilește în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute 20. La etapa națională a olimpiadei se califică elevul cu cel mai mare punctaj pe an de studiu, dar care a obținut un punctaj de cel puțin 75% din punctajul maxim acordat probei. 21. În situații de punctaje/ note egale, candidații vor fi departajați în funcție de punctajul obținut la subiectul cu cea mai mare dificultate (și cu cel mai mare punctaj), în situația unui punctaj egal obținut la acest subiect, se va lua în considerare punctajul obținut la următorul subiect după gradul de dificultate/punctajul atribuit. 22. În conformitate cu prevederile Metodologiei cadru, în anul școlar 2021-2022, nu se atribuie locuri suplimentare în vederea participării la etapa națională. 23. Toți elevii participanți la etapa județeană a Olimpiadei de geografie primesc diplomă de participare. 24. Acordarea premiilor este stabilită, în funcție de ierarhia pe clase/nivel de studiu, în ordinea descrescătoare a notelor, care nu trebuie să fie mai mici de 75% din punctajul maxim acordat probei. 25. Elevii vor semna procesul verbal de instruire.
 • 15Feb
  2022

  ZIUA NAŢIONALĂ A LECTURII

  Activităţi desfăşurate în cadrul evenimentului: • TE CUNOSC PRINTR-O CARTE! (activitate colaborativă) - Prof. Dr. GABRIELA VASILIU • AM CITIT, AM VĂZUT, AM SCRIS, AM DĂRUIT! - Descrierea artistică-Faleza Dunării -Proiect - clasa a VI-a, Prof. Dr. ANA COMAN • SUPER9VA-SCRIERI SF. -Clasa a IX-a B (carte în curs de publicare), coordonator: Prof. Dr. ANA COMAN • LA TEATRU-O SCRISOARE PIERDUTĂ de I.L.CARAGIALE- CONCURS INTERPRETARE clasa a XI-a B, coordonator: Prof. Dr. ANA COMAN • VIS de MARIN SORESCU-HERMEUTICĂ - clasaa XII-a B, coordonator: Prof. Dr. ANA COMAN • INTERVIURI IMAGINARE: PERSONAJELE ROMANULUI ENIGMA OTILIEI - clasa a X-a B, coordonator: Prof. Dr. ANA COMAN • CURIOZITĂȚI DIN SPATELE SUCCESULUI LITERAR - clasa a X-a D, coordonator: Prof. VIOLETA GHEORGHIȚĂ • CONVINGE-MĂ SĂ TE CITESC! - clasa a IX-a D, coordonator: Prof. VIOLETA GHEORGHIȚĂ • RECUNOAȘTE AUTORUL! - clasa a IX a D, coordonator: Prof. VIOLETA GHEORGHIȚĂ

PERSONAL DIDACTIC DE PREDARE

6

DOCTORAT

44

GRAD DIDACTIC I

4

GRAD DIDACTIC II

1

GRAD DEFINITIV