POLITICA DE CONFIDENŢIALITATE

1. Introducere
Confidențialitatea datelor dvs. contează pentru noi. Ne luăm foarte în serios responsabilitatea de a proteja datele personale pe care ni le furnizați. Această politică de confidențialitate, pe care o actualizăm din când în când, explică ce tipuri de date colectăm, în ce scopuri, modurile în care folosim și protejăm aceste date și drepturile dvs. cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

​2. Contextul legislativ
Conform cerinţelor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (în continuare denumit „Regulamentul GDPR”) aplicabil din data de 25 mai 2018, avem obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate datele personale pe care ni le furnizati prin utilizarea site-ului nostru, a serviciilor noastre sau în legatură cu activitatea noastră, în acord cu prevederile Regulamentului GDPR.
Pentru mai multe detalii privind conţinutul acestei norme juridice, vă rugăm să accesaţi următorul link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679.

3. Responsabilul cu protecţia datelor cu caracter personal
Am desemnat un responsabil cu protecţia datelor cu caracter personal pe care îl puteţi contacta în legătura cu orice chestiune legată de prelucrarea datelor dvs., precum şi pentru exercitarea drepturilor dvs. potrivit dispoziţiilor legale aplicabile, în special daca aveţi întrebări sau nelămuriri cu privire la modul în care noi prelucrăm datele dvs. cu caracter personal. Adresa de e-mail la care puteţi contacta responsabilul cu protecţia datelor este: rpd@cngmm.ro

4. Aplicabilitate
Prezenta politică de confidenţialitate se aplică tuturor persoanelor vizate de procesele de prelucrare a datelor cu caracter personal efectuate de Colegiul Naţional "Gheorghe Munteanu-Murgoci", aceste persoane putând fi: vizitatori și utilizatori ai site-ului http://www.cngmm.ro. Acceptarea “Politicii de confidenţialitate” de către vizitatori şi utilizatori reprezintă consimţământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal oferite de către aceste persoane în maniera descrisă în acest document.
Parteneri contractuali precum colaboratori, invitaţi cu care sunt încheiate contracte privind cesiunea drepturilor de autor (“Parteneri comerciali”);
Persoane interesate să participe în programele noastre;
Participanți la/în programele noastre;

5. Principiile prelucrării datelor cu caracter personal
Datele cu caracter personal colectate vor fi:
■ prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată („legalitate, echitate și transparență”);
■ colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri („limitări legate de scop”);
■ adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate („reducerea la minimum a datelor”);
■ exacte și, în cazul în care este necesar, vor fi actualizate;
■ păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele („limitări legate de stocare”);
■ prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare („integritate și confidențialitate”).

6. Cum colectăm şi procesăm informaţiile dvs. personale
6.1 Informaţii personale pe care ni le oferiţi:
Putem colecta, stoca şi utiliza următoarele tipuri de date personale, date colectate  pe site-ul CNGMM.RO :
■ informaţii despre computerul dvs. şi despre vizitele şi utilizarea acestui site web (inclusiv adresa dvs. IP, locaţia geografică, tipul şi versiunea browserului, sistemul de operare, sursa de recomandare, durata vizitei, vizualizările de pagină şi căile de navigare ale site-ului);
■ informaţiile pe care ni le furnizaţi la secţiunea contact din cadrul website-ului (informaţiile dvs. de contact);

7. Scopurile datelor dvs. cu caracter personal
Datele cu caracter personal transmise prin intermediul acestui site şi/sau colectate prin alte mijloace conform art. 6.1 sau din surse publice vor fi utilizate în scopurile specificate în această Politică de confidenţialitate. În funcţie de relaţiile pe care le avem sau dorim să le avem cu dvs., putem folosi datele dvs. personale în urmatoarele scopuri:
- dacă ne-aţi contactat prin intermediul acestui site sau în alt mod, vă putem procesa numele, datele de contact, locaţia şi alte informaţii pe care ni le-aţi furnizat pentru a vă putea raspunde la întrebări, pentru a organiza întâlnirea, convorbirea telefonică sau alte comunicări;
- atunci când o Persoană vizată se înscrie, solicită sau este invitată pentru realizarea de materiale video/audio/foto, pentru apariția Persoanei vizate în și/sau participarea la preselecții, selecții, înregistrări, apariții sau participări la campanii de promovare, pentru difuzarea sau publicarea în orice mod a fotografiilor, înregistrărilor video, înregistrărilor audio sau înregistrărilor audiovizuale și, în general, pentru comunicarea publică pentru anumite scopuri jurnalistice, artistice și/sau literare;
- în scopuri jurnalistice, atunci când dreptul la liberă exprimare, astfel cum este prevăzut de legislația în vigoare, prevalează asupra dreptului la imagine sau la viață privată al Persoanei vizate;
- pentru interacţiunile dintre Persoana vizată şi Societate, în conformitate cu fiecare situaţie particulară

Datele de contact ale Autorităţii Naţionale de Protecţie a Datelor cu caracter personal sunt următoarele:
Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
Adresa: Bucureşti, b-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, cod postal 010336
Pagina de internet: http://www.dataprotection.ro
Adresa de e-mail: anspdcp@dataprotection.ro
Telefon: +40.318.059.211; +40.318.059.212
Fax: +40.318.059.60213.

8. Notificările de browser
La momentul accesarii site-ului pentru prima oară, veţi observa un mesaj specific privind setarea COOKIE-urilor şi accesarea link-ului pentru consultarea acestei Politici de confidenţialitate.
Actualizăm şi testăm tehnologia noastra de securitate în mod continuu. Restricţionăm accesul la datele dvs. personale doar acelor angajaţi care trebuie să ştie acele informaţii pentru a va oferi informaţiile solicitate de către dvs. În plus, instruim angajaţii nostri cu privire la importanţa confidenţialităţii şi menţinerea confidenţialităţii şi securităţii informaţiilor dvs. Dacă apare o scurgere de date cu caracter personal, vom face totul pentru a o elimina şi pentru a evalua un nivel de risc legat de scurgere în conformitate cu politica noastră privind încălcarea datelor cu caracter personal.  În cazul în care se constată că scurgerea poate duce la vătămări fizice, materiale sau nemateriale pentru dvs. (de exemplu, discriminare, furt de identitate, fraudă sau pierdere financiară), vă vom contacta fără întârzieri nejustificate, cu excepţia cazului în care legea prevede altfel. Toate demersurile noastre vor fi luate în deplină cooperare cu Autoritatea competentă de supraveghere.

9. Modificări ale politicii privind confidenţialitatea
Este posibil să actualizăm din când în când acest document de informare prin publicarea unei noi versiuni pe acest site web. Având în vedere că legile privind protecţia datelor cu caracter personal, interpretările organelor de stat, recomandările autorităţilor de supraveghere se schimbă şi se îmbunătăţesc din când în când, este posibil ca această notificare privind confidenţialitatea şi condiţiile de utilizare să se schimbe şi ea. Ne rezervăm dreptul de a modifica în orice moment, din orice motiv şi fără notificare acest document de informare. Orice modificare a politicii noastre de confidenţialitate va fi afişată pe aceasta pagina, astfel încât să fiţi conştienţi de politicile noastre.
Dispozitiile conţinute în prezentul document înlocuiesc toate anunţurile sau declaraţiile anterioare privind practicile noastre de confidenţialitate şi termenii şi condiţiile care guvernează utilizarea acestui site web.

10. Site-urile terte părţi
Acest site poate include hyperlinkuri (legături) şi detalii despre site-urile web ale unor terţe părţi. Nu avem niciun control şi nu suntem responsabili pentru politicile şi practicile de confidentialitate ale unor terţe părţi.

11. Despre cookie-uri
Aşa cum este valabil pentru cele mai multe dintre site-urile web, acest site colecteaza automat anumite informaţii şi le stochează în fişierele jurnal. Acestea includ adresele Protocolului Internet (IP), locaţia geografică a computerului sau a dispozitivului, tipul de browser, sistemul de operare şi alte informaţii despre vizitarea acestui site, de exemplu, paginile vizualizate. Aceste informaţii sunt utilizate pentru a îmbunătăţi acest site web şi, datorită acestei îmbunătăţiri constante, pentru a servi mai bine utilizatorilor noştri. Adresa dvs. IP poate fi, de asemenea, utilizată pentru a diagnostica problemele cu serverul nostru, pentru a administra acest site, pentru a analiza tendinţele, pentru a urmari navigarea unui utilizator pe site şi pentru a colecta informaţii demografice, pentru a ne ajuta să înţelegem preferinţele vizitatorilor şi nevoile acestora.
Acest site utilizează, de asemenea, cookie-uri.
Pentru mai multe detalii privind cookie-urile, vă rugăm să accesaţi politica de cookies.

12. Securitatea site-ului
Nu putem garanta că transmisiile de date pe Internet pot fi 100% sigure. În consecinţă, nu putem asigura sau garanta securitatea informaţiilor pe care le transmiteti şi înţelegeţi că orice informaţie pe care o transferaţi către CNGMM.RO se face pe propriul dvs. risc. Cu toate acestea,  Operatorul foloseşte măsuri de securitate a site-ului în conformitate cu cele mai bune practici pentru a proteja site-ul web, e-mailurile şi listele de corespondenţă. Aceste măsuri includ măsuri tehnice, procedurale, de monitorizare şi de urmarire destinate să protejeze datele de folosirea incorectă, accesul neautorizat sau dezvăluirea, pierderea, modificarea sau distrugerea datelor. Suntem conştienţi că pot aparea incidente de utilizare greşită sau incursiuni neautorizate de program, aceasta fiind pe aproape fiecare site web. În aceste situaţii, obiectivele noastre sunt să ne mişcăm repede pentru a izola problema, pentru a asigura sau restabili funcţionalitatea corespunzatoare şi pentru a minimiza neplăcerile utilizatorilor nostri. Daca este necesar, CNGMM.RO va notifica autorităţile competente despre aceste incidente de utilizare incorectă sau incursiune neautorizată pe site-ul propriu.

13. Întrebări, nelămuriri, reclamaţii
Dacă aveţi întrebări cu privire la informaţiile dvs. personale sau dacă doriţi să vă exercitaţi drepturile sau aveti nelămuriri sau reclamaţii, vă rugăm să ne contactaţi prin trimiterea unui e-mail la responsabilul pentru protecţia datelor la rpd@cngmm.ro. Totodată, ne puteţi trimite o solicitare în acest sens şi în format scriptic, la adresa sediului unităţii, utilizând modelul de cerere pus la dispozitie de Operator. Pentru a vă actualiza sau a corecta datele dvs. personale, vă rugăm să contactaţi responsabilul pentru protecţia datelor la rpd@cngmm.ro.

PERSONAL DIDACTIC DE PREDARE

6

DOCTORAT

44

GRAD DIDACTIC I

4

GRAD DIDACTIC II

1

GRAD DEFINITIV