TESTARE CLASA a V-a

TESTAREA ELEVILOR ÎN VEDEREA ADMITERII ÎN CLASA a V-a, AN ŞCOLAR 2022-2023

Pentru anul școlar 2021-2022 Colegiul Naţional "Gheorghe Munteanu-Murgoci" Brăila şcolarizează un număr de 26 elevi la clasa a V-a. Înscrierile se fac prin transmiterea pe e-mail a documentelor de înscriere la adresa inscriereclasa5murgoci@gmail.com sau la secretariatul colegiului, în perioada 25 mai - 02 iunie 2022, în intervalul orar 8:00-16:00.

Dosarul de înscriere va conţine:
■ Cerere tip de înscriere eliberată de unitate, completată de părinte/tutore legal, semnată şi scanată;
■ Certificat de naştere al candidatului, scanat.
■ Carte de Identitate părinte / titore - copie xerox sau scanat.

Testarea în vederea admiterii în clasa a V-a se va efectua prin susţinerea unor teste în data de 4 iunie 2022, între orele 10:00-12:00, la disciplinele:
■ Limba şi literatura română, ora 10:00-10:45;
■ Matematică, ora 11:15-12:00.

În ziua concursului de testare în vederea admiterii, candidaţii vor avea asupra lor carnetul de note cu fotografie, vizat pentru anul şcolar 2021-2022 şi o copie a certificatului de naştere.

Relaţii suplimentare se pot obţine la:
■ Secretariatul colegiului la telefon 0239/619 580, zilnic între orele 8:00-16:00;
■ adresa de e-mail inscriereclasa5murgoci@gmail.com;
■ website-ul unităţii: www.cngmm.ro.

CERERE_INSCRIERE_CLS_5_2022_2023.pdf
Cerere înscriere elevi admişi clasa a V-a, an şcolar 2022-2023
ANUNT_INSCRIERE_ELEVI_CLS_5_2022_2023.pdf
Anunţ înscriere elevi admişi clasa a V-a, an şcolar 2022-2023
REZULTATE_FINALE_ADMITERE_CLS_5_2022.pdf
Rezultate finale după contestaţii - 7 iunie 2022
CERERE_CONTESTATII_2022.pdf
Cerere contestaţie
ANUNT_CONTESTATII_2022.pdf
Anunţ depunere contestaţii
REZULTATE_INAINTE_DE_CONTESTATII_CLS_5_2022.pdf
Rezultatele iniţiale înainte de contestaţii
BAREM_MATEMATICA_2022 clasa 5.pdf
Baremul la Matematică
BAREM_ROMANA_2022_VAR_final.pdf
Baremul la Limba şi literatura română
SUBIECT_MATEMATICA_2022_clasa 5.pdf
Subiectul la Matematică
SUBIECT_ROMANA_2022_VAR_final.pdf
Subiectul la Limba şi literatura română
ANUNT_TESTARE_CLS_5_3_IUN_2022.pdf
Anunţ important 3 iun 2022
MODEL_BAREM_MATEMATICA_ADMITERE_V_2022-1.pdf
Model Barem Matematică - Testare în vederea admiterii în clasa a V-a, an şcolar 2022-2023
ADMITERE CLASA a V-a_MODEL_BAREM_ROMANA.pdf
Model Barem Limba şi Literatura Română - Testare în vederea admiterii în clasa a V-a, an şcolar 2022-2023
MODEL_SUBIECT_MATEMATICA_ADMITERE_V_2022 (1).pdf
Model Subiect Matematică - Testare în vederea admiterii în clasa a V-a, an şcolar 2022-2023
ADMITERE CLASA a V-a_2022_MODEL_SUBIECT_ROMANA.pdf
Model Subiect Limba şi Literatura Română - Testare în vederea admiterii în clasa a V-a, an şcolar 2022-2023
1591236401_programa matematica cls a IV a -Pentru testare cls V gimnaziu.pdf
Programa şcolară pentru disciplina Matematică, clasa a IV-a
1591236380_programa lb romana cls a IV a-Pentru testare cls V gimnaziu.pdf
Programa şcolară pentru disciplina Limba şi Literatura Română, clasa a IV-a
Extras procedura_2022.PDF
Extras din Procedura Operaţională privind organizarea şi desfăşurarea testării elevilor în vederea înscrierii în clasa a V-a (an şcolar 2022-2023)
CERERE_INSCRIERE_CLS_5_2022_PT_COMPLETARE_DATE.pdf
Cerere Înscriere
Anunt_inscriere_clasa_5_2022.pdf
Anunţ Admitere Clasa a V-a, an şcolar 2022-2023

ULTIMELE ŞTIRI

EVENIMENTE

 • 20Mar
  2022

  Olimpiada de Geografie - Etapa Judeţeană, 20 martie 2022

  1. Elevilor le este permis accesul în sălile de clasă, Colegiul Național ”Gh. M. Murgoci”, duminică, 20.03.2022, în intervalul orar 9,15-9,45, pe baza carnetului de elev. Se vor așeza în bănci, în ordine alfabetică, conform listelor de repartiție. 2. Durata concursului este de 3 ore și constă în probă teoretică scrisă. 3. Toate subiectele sunt obligatorii, acestea rămân elevilor, doar în situația în care rămân în sală până la finalizarea concursului. 4. Elevilor le este interzis accesul în sala de concurs cu materiale/manuale/caiete, mijloace de calcul etc. care au legătură cu subiectele, telefon sau alte mijloace electronice. Elevilor le este interzis să comunice între ei sau cu exteriorul pe durata desfășurării concursului. Frauda sau tentativa de fraudă duce la eliminarea din concurs de către presedintele comisiei, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu. 5. Elevii vor scrie doar pe foile tipizate/ciornele primite, vor folosi pastă/cerneală de culoare albastră. 6. Datele personale se completează pe foile tipizate cu majuscule, conform modelului realizat de către profesorii asistenți. 7. Subiectele rezolvate pe ciornă sau pe foile cu subiecte fotocopiate nu se iau în considerare. 8. Orice greșeală se taie cu o linie orizontală. 9. Elevii primesc atâtea foi tipizate sau ciorne, câte le sunt necesare. 10. Elevii au dreptul să transcrie lucrarea, cu condiția să nu depășească timpul alocat. Timpul nu se prelungește în cazul transcrierii lucrărilor. 11. Elevii vor numerota paginile, la finalul probei, în prezența unui profesor asistent, inclusiv acelea pe care a scris doar câteva rânduri: numai cu cifre arabe, în partea de jos a paginii, în colţul din dreapta, indicând pagina curentă si numărul total de pagini, (de exemplu sub forma 3/5, pentru pagina a treia, dacă elevul a scris în total cinci pagini) și vor semna în procesul verbal de predare a lucrării. 12. Până la finalul probei rămân cel puțin trei elevi în sala de concurs. 13. Rezultatele inițiale obţinute în urma fazei judeţene vor fi afişate la Centrul de concurs și pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Brăila, domeniul geografie/concursuri și olimpiade școlare. 14. În conformitate cu Regulamentul specific privind organizarea şi desfăşurarea olimpiadei de geografie nr. 25876/23.02.2022, înainte de depunerea contestației elevul poate solicita să-și vadă propria lucrare, în prezența unui membru al Subcomisiei de organizare și evaluare, care îi va explica modul de acordare a punctajului, conform baremului de evaluare. În situația în care elevul consideră că punctajul stabilit de Subcomisia de evaluare din cadrul Comisiei județene de organizare, evaluare și de soluționare a contestațiilor nu este în concordanță cu baremul afișat, poate depune contestație. 15. Eventualele contestații se depun luni, 21 martie 2022, la secretariatul Colegiului Național ”Gh. M. Murgoci”, în intervalul orar 12,00 – 15,00. 16. Nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială prin creștere sau descreștere, indiferent de diferența dintre nota inițială și nota obținută prin contestație. 17. Deciziile comisiei de contestaţii sunt definitive, după validarea lor de către preşedintele executiv al Comisiei județene de organizare, evaluare și de soluționare a contestațiilor, iar rezultatele contestațiilor sunt consemnate într-un proces-verbal, care este semnat de toți membrii comisiei de contestaţii. 18. Rezultatele finale sunt afișate la Centrul de concurs și pe site-ul inspectoratului școlar, domeniul geografie/concursuri și olimpiade școlare. 19. Ierarhia se stabilește în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute 20. La etapa națională a olimpiadei se califică elevul cu cel mai mare punctaj pe an de studiu, dar care a obținut un punctaj de cel puțin 75% din punctajul maxim acordat probei. 21. În situații de punctaje/ note egale, candidații vor fi departajați în funcție de punctajul obținut la subiectul cu cea mai mare dificultate (și cu cel mai mare punctaj), în situația unui punctaj egal obținut la acest subiect, se va lua în considerare punctajul obținut la următorul subiect după gradul de dificultate/punctajul atribuit. 22. În conformitate cu prevederile Metodologiei cadru, în anul școlar 2021-2022, nu se atribuie locuri suplimentare în vederea participării la etapa națională. 23. Toți elevii participanți la etapa județeană a Olimpiadei de geografie primesc diplomă de participare. 24. Acordarea premiilor este stabilită, în funcție de ierarhia pe clase/nivel de studiu, în ordinea descrescătoare a notelor, care nu trebuie să fie mai mici de 75% din punctajul maxim acordat probei. 25. Elevii vor semna procesul verbal de instruire.
 • 15Feb
  2022

  ZIUA NAŢIONALĂ A LECTURII

  Activităţi desfăşurate în cadrul evenimentului: • TE CUNOSC PRINTR-O CARTE! (activitate colaborativă) - Prof. Dr. GABRIELA VASILIU • AM CITIT, AM VĂZUT, AM SCRIS, AM DĂRUIT! - Descrierea artistică-Faleza Dunării -Proiect - clasa a VI-a, Prof. Dr. ANA COMAN • SUPER9VA-SCRIERI SF. -Clasa a IX-a B (carte în curs de publicare), coordonator: Prof. Dr. ANA COMAN • LA TEATRU-O SCRISOARE PIERDUTĂ de I.L.CARAGIALE- CONCURS INTERPRETARE clasa a XI-a B, coordonator: Prof. Dr. ANA COMAN • VIS de MARIN SORESCU-HERMEUTICĂ - clasaa XII-a B, coordonator: Prof. Dr. ANA COMAN • INTERVIURI IMAGINARE: PERSONAJELE ROMANULUI ENIGMA OTILIEI - clasa a X-a B, coordonator: Prof. Dr. ANA COMAN • CURIOZITĂȚI DIN SPATELE SUCCESULUI LITERAR - clasa a X-a D, coordonator: Prof. VIOLETA GHEORGHIȚĂ • CONVINGE-MĂ SĂ TE CITESC! - clasa a IX-a D, coordonator: Prof. VIOLETA GHEORGHIȚĂ • RECUNOAȘTE AUTORUL! - clasa a IX a D, coordonator: Prof. VIOLETA GHEORGHIȚĂ

PERSONAL DIDACTIC DE PREDARE

6

DOCTORAT

44

GRAD DIDACTIC I

4

GRAD DIDACTIC II

1

GRAD DEFINITIV