TESTARE CLASA a V-a

TESTAREA ELEVILOR ÎN VEDEREA ADMITERII ÎN CLASA a V-a, AN ŞCOLAR 2023-2024

Pentru anul școlar 2023-2024 Colegiul Naţional "Gheorghe Munteanu-Murgoci" Brăila şcolarizează un număr de 26 elevi la clasa a V-a. Înscrierile se fac la secretariatul colegiului, în perioada 22 mai - 09 iunie 2023, în intervalul orar 8:00-14:00.

Dosarul de înscriere va conţine:
■ Cerere tip de înscriere eliberată de unitate, completată şi scanată de părinte/tutore legal;
■ Certificat de naştere al candidatului (copie xerox).
■ Carte de Identitate părinte / tutore (copie xerox).

Testarea în vederea admiterii în clasa a V-a se va efectua prin susţinerea unor teste în data de 10 iunie 2023, între orele 10:00-12:00, la disciplinele:
■ Limba şi literatura română, ora 10:00-10:45;
■ Matematică, ora 11:15-12:00.

În ziua concursului de testare în vederea admiterii, candidaţii vor avea asupra lor carnetul de note cu fotografie, vizat pentru anul şcolar 2022-2023 şi o copie a certificatului de naştere.

Relaţii suplimentare se pot obţine la:
■ Secretariatul colegiului la telefon 0239/619 580, zilnic între orele 8:00-16:00;
■ website-ul unităţii: www.cngmm.ro.

CERERE_INSCRIERE_CLS_5_2023-2024.pdf
Cerere înscriere cls. V an școlar 2023-2024
ANUNT_INSCRIERE_CLS_5_2023-2024.pdf
Anunț înscriere cls. V an școlar 2023-2024
CLS_5_REZULTATE_FINALE_DUPA_CONTESTATII_12-IUN-2023.pdf
Rezultate finale după contestaţii - 12 iunie 2023
CERERE_CONTESTATII_CLS_5_2023.pdf
Cerere contestaţie
ANUNT_CONTESTATII_CLS_5_2023.pdf
Anunţ depunere contestaţii
REZULTATE_INITIALE_CLS_5_2023.pdf
Rezultatele iniţiale înainte de contestaţii 10 iunie 2023
CLS_5_2023_BAREM_MATEMATICA.pdf
Baremul la Matematică 10 iunie 2023
CLS_5_2023_BAREM_LIMBA_ROMANA.pdf
Baremul la Limba şi literatura română 10 iunie 2023
CLS_5_2023_SUBIECT_MATEMATICA.pdf
Subiectul la Matematică 10 iunie 2023
CLS_5_2023_SUBIECT_LIMBA_ROMANA.pdf
Subiectul la Limba şi literatura română 10 iunie 2023
ANUNT_SUSTINERE_EXAMEN_CLS_5_2023.pdf
Anunţ susţinere examen clasa a V-a
Extras_din_Procedura_Testare_clasa_V_2023-2024.pdf
Extras din Procedura Operaţională privind organizarea şi desfăşurarea testării elevilor în vederea înscrierii în clasa a V-a (an şcolar 2023-2024)
ANUNT_INSCRIERE_CLS_5_19_MAI_2023.pdf
Anunţ înscriere Testare clasa a V-a, an şcolar 2023-2024 - 19 mai 2023
ANUNT_INSCRIERE_TESTARE_CLS_5_2023.pdf
Anunţ înscriere Testare clasa a V-a, an şcolar 2023-2024
CERERE_INSCRIERE_CLS_5_2023.pdf
Cerere înscriere pentru an şcolar 2023-2024

ULTIMELE ŞTIRI

EVENIMENTE

 • 10Oct
  2022

  Cambridge Gold Preparation Centre 2022

  Colegiul Murgoci a primit luni, 10.10.2022, distincţia de "Cambridge Gold Preparation Centre 2022". Statutul "Gold Preparation Centre" este cea mai înaltă distincţie Cambridge, marcă a excelenţei în pregătirea candidaţilor pentru examenele Cambridge English şi reprezintă o validare a performanţei şi loialităţii Colegiului Naţional «Gh. Munteanu Murgoci» în pregătirea elevilor pentru examenele Cambridge. Distincţia "Gold Preparation Centre 2022" a fost acordată de Cambridge Assessment English şi a fost înmânată de Doamna Aniella Buşilă, reprezentant special Cambridge Assessment English în România, profesorilor de limba engleză din cadrul Colegiului Naţional "Gheorghe Munteanu-Murgoci" împreună cu o scrisoare de mulţumire pentru pregătirea elevilor pe parcursul anilor. Articol Ziarul Obiectiv Vocea Brăilei Evenimentul prezentat pe Facebook
 • 20Mar
  2022

  Olimpiada de Geografie - Etapa Judeţeană, 20 martie 2022

  1. Elevilor le este permis accesul în sălile de clasă, Colegiul Național ”Gh. M. Murgoci”, duminică, 20.03.2022, în intervalul orar 9,15-9,45, pe baza carnetului de elev. Se vor așeza în bănci, în ordine alfabetică, conform listelor de repartiție. 2. Durata concursului este de 3 ore și constă în probă teoretică scrisă. 3. Toate subiectele sunt obligatorii, acestea rămân elevilor, doar în situația în care rămân în sală până la finalizarea concursului. 4. Elevilor le este interzis accesul în sala de concurs cu materiale/manuale/caiete, mijloace de calcul etc. care au legătură cu subiectele, telefon sau alte mijloace electronice. Elevilor le este interzis să comunice între ei sau cu exteriorul pe durata desfășurării concursului. Frauda sau tentativa de fraudă duce la eliminarea din concurs de către presedintele comisiei, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu. 5. Elevii vor scrie doar pe foile tipizate/ciornele primite, vor folosi pastă/cerneală de culoare albastră. 6. Datele personale se completează pe foile tipizate cu majuscule, conform modelului realizat de către profesorii asistenți. 7. Subiectele rezolvate pe ciornă sau pe foile cu subiecte fotocopiate nu se iau în considerare. 8. Orice greșeală se taie cu o linie orizontală. 9. Elevii primesc atâtea foi tipizate sau ciorne, câte le sunt necesare. 10. Elevii au dreptul să transcrie lucrarea, cu condiția să nu depășească timpul alocat. Timpul nu se prelungește în cazul transcrierii lucrărilor. 11. Elevii vor numerota paginile, la finalul probei, în prezența unui profesor asistent, inclusiv acelea pe care a scris doar câteva rânduri: numai cu cifre arabe, în partea de jos a paginii, în colţul din dreapta, indicând pagina curentă si numărul total de pagini, (de exemplu sub forma 3/5, pentru pagina a treia, dacă elevul a scris în total cinci pagini) și vor semna în procesul verbal de predare a lucrării. 12. Până la finalul probei rămân cel puțin trei elevi în sala de concurs. 13. Rezultatele inițiale obţinute în urma fazei judeţene vor fi afişate la Centrul de concurs și pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Brăila, domeniul geografie/concursuri și olimpiade școlare. 14. În conformitate cu Regulamentul specific privind organizarea şi desfăşurarea olimpiadei de geografie nr. 25876/23.02.2022, înainte de depunerea contestației elevul poate solicita să-și vadă propria lucrare, în prezența unui membru al Subcomisiei de organizare și evaluare, care îi va explica modul de acordare a punctajului, conform baremului de evaluare. În situația în care elevul consideră că punctajul stabilit de Subcomisia de evaluare din cadrul Comisiei județene de organizare, evaluare și de soluționare a contestațiilor nu este în concordanță cu baremul afișat, poate depune contestație. 15. Eventualele contestații se depun luni, 21 martie 2022, la secretariatul Colegiului Național ”Gh. M. Murgoci”, în intervalul orar 12,00 – 15,00. 16. Nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială prin creștere sau descreștere, indiferent de diferența dintre nota inițială și nota obținută prin contestație. 17. Deciziile comisiei de contestaţii sunt definitive, după validarea lor de către preşedintele executiv al Comisiei județene de organizare, evaluare și de soluționare a contestațiilor, iar rezultatele contestațiilor sunt consemnate într-un proces-verbal, care este semnat de toți membrii comisiei de contestaţii. 18. Rezultatele finale sunt afișate la Centrul de concurs și pe site-ul inspectoratului școlar, domeniul geografie/concursuri și olimpiade școlare. 19. Ierarhia se stabilește în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute 20. La etapa națională a olimpiadei se califică elevul cu cel mai mare punctaj pe an de studiu, dar care a obținut un punctaj de cel puțin 75% din punctajul maxim acordat probei. 21. În situații de punctaje/ note egale, candidații vor fi departajați în funcție de punctajul obținut la subiectul cu cea mai mare dificultate (și cu cel mai mare punctaj), în situația unui punctaj egal obținut la acest subiect, se va lua în considerare punctajul obținut la următorul subiect după gradul de dificultate/punctajul atribuit. 22. În conformitate cu prevederile Metodologiei cadru, în anul școlar 2021-2022, nu se atribuie locuri suplimentare în vederea participării la etapa națională. 23. Toți elevii participanți la etapa județeană a Olimpiadei de geografie primesc diplomă de participare. 24. Acordarea premiilor este stabilită, în funcție de ierarhia pe clase/nivel de studiu, în ordinea descrescătoare a notelor, care nu trebuie să fie mai mici de 75% din punctajul maxim acordat probei. 25. Elevii vor semna procesul verbal de instruire.
 • 15Feb
  2022

  ZIUA NAŢIONALĂ A LECTURII

  Activităţi desfăşurate în cadrul evenimentului: • TE CUNOSC PRINTR-O CARTE! (activitate colaborativă) - Prof. Dr. GABRIELA VASILIU • AM CITIT, AM VĂZUT, AM SCRIS, AM DĂRUIT! - Descrierea artistică-Faleza Dunării -Proiect - clasa a VI-a, Prof. Dr. ANA COMAN • SUPER9VA-SCRIERI SF. -Clasa a IX-a B (carte în curs de publicare), coordonator: Prof. Dr. ANA COMAN • LA TEATRU-O SCRISOARE PIERDUTĂ de I.L.CARAGIALE- CONCURS INTERPRETARE clasa a XI-a B, coordonator: Prof. Dr. ANA COMAN • VIS de MARIN SORESCU-HERMEUTICĂ - clasaa XII-a B, coordonator: Prof. Dr. ANA COMAN • INTERVIURI IMAGINARE: PERSONAJELE ROMANULUI ENIGMA OTILIEI - clasa a X-a B, coordonator: Prof. Dr. ANA COMAN • CURIOZITĂȚI DIN SPATELE SUCCESULUI LITERAR - clasa a X-a D, coordonator: Prof. VIOLETA GHEORGHIȚĂ • CONVINGE-MĂ SĂ TE CITESC! - clasa a IX-a D, coordonator: Prof. VIOLETA GHEORGHIȚĂ • RECUNOAȘTE AUTORUL! - clasa a IX a D, coordonator: Prof. VIOLETA GHEORGHIȚĂ

ORAR valabil din 27 februarie 2023

PERSONAL DIDACTIC DE PREDARE

6

DOCTORAT

44

GRAD DIDACTIC I

4

GRAD DIDACTIC II

1

GRAD DEFINITIV