COLEGIUL NAŢIONAL "GHEORGHE MUNTEANU-MURGOCI" BRĂILA

COLEGIUL NAŢIONAL "GHEORGHE MUNTEANU-MURGOCI" are o existenţă de peste un secol şi s-a afirmat de-a lungul timpului ca o adevarată citadelă a învăţământului brăilean.

 - Nucleul său l-a constituit prima şcoală secundară de fete din Brăila, fondată la 1 septembrie 1919. Deschiderea festivă a cursurilor acestei școli a avut loc la 20 octombrie 1919 cu trei clase şi 133 de eleve. Şcoala funcţiona atunci într-un local închiriat de Primăria oraşului Brăila, situat pe bulevardul Al. I. Cuza la nr. 273.

 - În 1922 Comitetul Şcolar a cumpărat de la Primărie clădirea Comandamentului Regimentului II Grăniceri cu suma de 1.000.000 lei din care a achitat imediat suma de 400.000, iar restul sumei a fost donată de Primărie la 18 septembrie 1923.

 - La 30 octombrie 1922 şcoala s-a mutat în localul său propriu. În 1923 a absolvit cursurile, prima promoţie iar 192 de absolvente au susţinut pentru prima dată examen de bacalaureat. Curând dupa înfiinţare şcoala s-a extins creându-şi anexele necesare: bibliotecă, muzeu, laboratoare, internat şi cantină.

 - Un moment important în viaţa şcolii a fost marcat de transformarea sa în liceu de fete de tip E, începând cu anul 1929. Aceasta era recunoaşterea faptului că reuşise să se impună ca un puternic aşezământ de cultură românească şi de educaţie sănătoasă, capabil să creeze adevarate personalităţi, prezente în viaţa economică şi socio-culturală a zonei țării.

 - În 1929, în şcoală a fost fondată Societatea de lectură, devenită în 1933 Societatea literară. Tradiţia a fost continuată după 1954 de Cercul literar Mihai Eminescu condus de prodesoara Lica Paulescu.

 - Instituţia a funcţionat ca şcoală de fete până în 1956, când în urma mixtării învăţământului secudar a devenit şcoală mixtă. Numele LICEUL TERORETIC "GHEORGHE MUNTEANU-MURGOCI", a fost adoptat în cadru festiv, în anul 1971, în semn de preţuire pentru cei ale cărui începuturi de viaţă şi muncă se leagă de Brăila.

 - La 19 septembrie 2000 se aprobă denumirea de COLEGIUL NAŢIONAL "GHEORGHE MUNTEANU-MURGOCI".

 - De la începuturile sale şi până astăzi, şcoala a dat peste 80 de promoţii, având de-a lungul timpului pierderi nesemnificative.

ULTIMELE ŞTIRI

Proiectul CRED - Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți

Proiectul „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți – CRED” s-a născut dintr-o nevoie/necesitate.
Nevoia/necesitatea de a avea la catedră, un profesor care își asumă noi roluri. Dar și nevoia/necesitatea ca acesta să cunoască în profunzime valențele noului Curriculum național, să le poată folosi la adevărata valoare și să extragă din acestea plusvaloarea care va face din el nu un simplu profesor, ci și un dascăl adevărat.
Website-ul Proiectului "CRED"

PROF-MENTORAT

Profesionalizarea carierei didactice - PROF
Ministerul Educației PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014 – 2020
POCU/904/6/25/Operațiune compozită OS 6.5, 6.6, cod SMIS 146587
Perioada de desfășurare a proiectuli este: 01.04.2021 - 31.12.2023, cuprinzând 33 de luni de activități.
Website-ul Proiectului PROF-MENTORAT

Să ne amintim de marele poet național MIHAI EMINESCU !

Anunţ Burse 2022

Elevii care au beneficiat în semestrul I, an şcolar 2021-2022 de bursă de studiu/socială, vor depune la secretariat o cerere însoţită de acte ce dovedesc dreptul de acordare a bursei.

Termen de predare documente: 17.01.2022 - 31.01.2022.
Anunt burse 2022.pdf
Anunţ Burse 2022
Ordin 5870-2021.pdf
Ordin 5870/2021

Transfer elevi sfârşitul semestrului I, an şcolar 2021-2022

-Elevii care doresc transferul la sfârşitul semestrului I, an şcolar 2021-2022 trebuie să depună Cerere tip la secretariatul colegiului în perioada 03.01 - 07.01.2022 în intervalul orar 8:00 - 16:00.
-Analiza solicitărilor de către Comisia de transfer se va face în data de 10.01.2022.
-Validarea transferurilor se va face în cadrul întrunirii Consiliului de Administraţie în data de 11.01.2022.
cerere_transfer_sfarsitul_sem_I_2021-2022.pdf
Cerere transfer
Calendar_transfer_elevi.pdf
Calendar transfer elevi
801

ELEVI

55

PROFESORI

28

SĂLI DE CURS

5

LABORATOARE