ARTICOLE DIN PRESĂ - detalii

TOPUL LICEELOR DUPĂ MEDIILE DE ADMITERE

Publicat în Obiectiv Vocea Brăilei       la 11/08/2021

* anul acesta s-a intrat cu medii mult mai mici decât anul trecut, fiind diferențe de aproape un punct chiar și la liceele bune * cu cele mai mari medii s-a intrat la  Colegiul “Murgoci”, liceul având toate clasele în top 10 specializări din Brăila * mai mult, colegiul are două specializări și în top 50 specializări din țară * și anul acesta s-a intrat cu medii sub 5 la liceu, cea mai mică medie de admitere fiind 3.51

Admiterea în învățământul liceal s-a încheiat, iar elevii au aflat la ce colegii sau licee vor învăța din toamnă. Așa cum redactorii “Obiectiv” preconizau într-o analiză realizată înainte de completarea fișelor de opțiuni ale elevilor, anul acesta s-a intrat cu medii mai mici la toate specializările de la toate liceele, fie ele teoretice sau tehnologice. Sunt diferențe chiar și mai mari de un punct dintre mediile de admitere de anul trecut și anul acesta la liceele tehnologice, însă diferențe majore sunt și la liceele de prestigiu. Spre exemplu, la Colegiul Național “Nicolae Bălcescu”, la specializarea matematică-informatică s-a intrat cu medii sub 8, iar anul trecut ultimul intrat avea o medie de 8.87.

Ca în fiecare an, adolescenții s-au îndreptat către liceele teoretice, iar la cele tehnologice au rămas locuri libere. Trebuie spus că și în acest an s-a intrat cu medii sub 5 la liceu, cea mai mică medie de admitere fiind 3.51, a unui candidat de la Liceul “Matei Basarab” Măxineni.

În ceea ce privește topul primelor 10 licee din Brăila după mediile de admitere la clasa a IX-a, așa cum precizam și la început, s-a intrat cu medii mai mici ca anul trecut. Iată cum arată clasamentul:

Unitate de învățământ/ultima media anul acesta/ultima medie anul trecut

1. Colegiul Național ”Gh. M. Murgoci – 8.89 - 9.23

Și în acest an, Colegiul “Murgoci” se menține pe primul loc în ierarhia pe județ. De altfel, liceul are toate cele 5 specializări în top 10 specializări din Brăila. Cu cele mai mari medii s-a intrat la Științe ale naturii - 9.51 (9.63 a avut anul trecut ultimul elev admis). La clasa de Matematică-informatică bilingv-engleză, considerată cea mai bună din județ, ultima medie este 9.49 (9.55 anul trecut). La cele două clase de mate-info linia s-a tras la 9.38 (9.58 anul trecut). La Științe sociale, ultima medie 9.02. Prin comparație, anul trecut la această clasă ultima medie a fost 9.40. În final, la Filologie, ultima medie este 8.89 (9.23 în 2020).

[ ... ]

Top 10 specializări din Brăila - Ultima medie

1. Colegiul Național "Gh. M. Murgoci" - Științe ale naturii - 9.51
2. Colegiul Național "Gh. M. Murgoci" - Mate-info bilingv engleză - 9.49
3. Colegiul Național "Gh. M. Murgoci" - Mate-info - 9.38
4. Liceul Teoretic "Nicolae Iorga" - Științe ale naturii - 9.04
5. Colegiul Național "Gh. M. Murgoci" - Științe Sociale - 9.02
6. Colegiul Național "Gh. M. Murgoci" - Filologie - 8.89
7. Liceul Teoretic "Nicolae Iorga" - Mate-info - 8.81
8. Liceul Teoretic "Nicolae Iorga" - științe sociale - 8.74
9. Liceul Teoretic "Nicolae Iorga" - Filologie - 8.50
10. Colegiul Național "Nicolae Bălcescu" - Științe Sociale - 8.37

Topul liceelor brăilene pe specializări

Primele trei locuri în topul fiecărei specializări se prezintă astfel:
Matematică-informatică
1. Colegiul Național "Gh. M. Murgoci" - 9.38
2. Liceul Teoretic "Nicolae Iorga"  - 8.81
3. Colegiul Național "Nicolae Bălcescu" - 7.85

Științe ale naturii
1. Colegiul Național "Gh. M. Murgoci" - 9.51;
2. Liceul Teoretic "Nicolae Iorga" - 9.04;
3. Colegiul Național "Nicolae Bălcescu" - 8.25.

Științe Sociale
1. Colegiul Național "Gh. M. Murgoci" - 9.02
2. Liceul Teoretic "Nicolae Iorga" - 8.74
3. Colegiul Național "Nicolae Bălcescu" - 8.37

Filologie
1. Colegiul Național "Gh. M. Murgoci" - 8.89
2. Liceul Teoretic "Nicolae Iorga" - 8.50
3. Liceul Pedagogic "D. P. Perpessicius" - 8.05

Colegiul “Murgoci”, două locuri în top 50 specializări pe țară

Liceul brăilean se numără și anul acesta printre cele mai bune din țară, având două clase în to 50 specializări pe țară. Este vorba despre specializarea Științe ale naturii, care ocupă locul 25 în clasamentul național, și de specializarea matematică-informatică bilingv engleză, care ocupă locul 31. Colegiul “Murgoci” înregistrează rezultate mai bune față de anul trecut, când în top 50 de specializări pe țară a fost prezent pe locul 44 cu clasa de Științe ale naturii. Primele cinci locuri în clasamentul național sunt ocupate de specializări de la Colegiul Național “Sfântul Sava” din București, Colegiul Național “Gheorghe Lazăr” din București și Colegiul Național “Frații Buzești” Craiova.

Obiectiv Vocea Brăilei, 11 august 2021

ULTIMELE ŞTIRI

EVENIMENTE

 • 10Oct
  2022

  Cambridge Gold Preparation Centre 2022

  Colegiul Murgoci a primit luni, 10.10.2022, distincţia de "Cambridge Gold Preparation Centre 2022". Statutul "Gold Preparation Centre" este cea mai înaltă distincţie Cambridge, marcă a excelenţei în pregătirea candidaţilor pentru examenele Cambridge English şi reprezintă o validare a performanţei şi loialităţii Colegiului Naţional «Gh. Munteanu Murgoci» în pregătirea elevilor pentru examenele Cambridge. Distincţia "Gold Preparation Centre 2022" a fost acordată de Cambridge Assessment English şi a fost înmânată de Doamna Aniella Buşilă, reprezentant special Cambridge Assessment English în România, profesorilor de limba engleză din cadrul Colegiului Naţional "Gheorghe Munteanu-Murgoci" împreună cu o scrisoare de mulţumire pentru pregătirea elevilor pe parcursul anilor. Articol Ziarul Obiectiv Vocea Brăilei Evenimentul prezentat pe Facebook
 • 20Mar
  2022

  Olimpiada de Geografie - Etapa Judeţeană, 20 martie 2022

  1. Elevilor le este permis accesul în sălile de clasă, Colegiul Național ”Gh. M. Murgoci”, duminică, 20.03.2022, în intervalul orar 9,15-9,45, pe baza carnetului de elev. Se vor așeza în bănci, în ordine alfabetică, conform listelor de repartiție. 2. Durata concursului este de 3 ore și constă în probă teoretică scrisă. 3. Toate subiectele sunt obligatorii, acestea rămân elevilor, doar în situația în care rămân în sală până la finalizarea concursului. 4. Elevilor le este interzis accesul în sala de concurs cu materiale/manuale/caiete, mijloace de calcul etc. care au legătură cu subiectele, telefon sau alte mijloace electronice. Elevilor le este interzis să comunice între ei sau cu exteriorul pe durata desfășurării concursului. Frauda sau tentativa de fraudă duce la eliminarea din concurs de către presedintele comisiei, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu. 5. Elevii vor scrie doar pe foile tipizate/ciornele primite, vor folosi pastă/cerneală de culoare albastră. 6. Datele personale se completează pe foile tipizate cu majuscule, conform modelului realizat de către profesorii asistenți. 7. Subiectele rezolvate pe ciornă sau pe foile cu subiecte fotocopiate nu se iau în considerare. 8. Orice greșeală se taie cu o linie orizontală. 9. Elevii primesc atâtea foi tipizate sau ciorne, câte le sunt necesare. 10. Elevii au dreptul să transcrie lucrarea, cu condiția să nu depășească timpul alocat. Timpul nu se prelungește în cazul transcrierii lucrărilor. 11. Elevii vor numerota paginile, la finalul probei, în prezența unui profesor asistent, inclusiv acelea pe care a scris doar câteva rânduri: numai cu cifre arabe, în partea de jos a paginii, în colţul din dreapta, indicând pagina curentă si numărul total de pagini, (de exemplu sub forma 3/5, pentru pagina a treia, dacă elevul a scris în total cinci pagini) și vor semna în procesul verbal de predare a lucrării. 12. Până la finalul probei rămân cel puțin trei elevi în sala de concurs. 13. Rezultatele inițiale obţinute în urma fazei judeţene vor fi afişate la Centrul de concurs și pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Brăila, domeniul geografie/concursuri și olimpiade școlare. 14. În conformitate cu Regulamentul specific privind organizarea şi desfăşurarea olimpiadei de geografie nr. 25876/23.02.2022, înainte de depunerea contestației elevul poate solicita să-și vadă propria lucrare, în prezența unui membru al Subcomisiei de organizare și evaluare, care îi va explica modul de acordare a punctajului, conform baremului de evaluare. În situația în care elevul consideră că punctajul stabilit de Subcomisia de evaluare din cadrul Comisiei județene de organizare, evaluare și de soluționare a contestațiilor nu este în concordanță cu baremul afișat, poate depune contestație. 15. Eventualele contestații se depun luni, 21 martie 2022, la secretariatul Colegiului Național ”Gh. M. Murgoci”, în intervalul orar 12,00 – 15,00. 16. Nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială prin creștere sau descreștere, indiferent de diferența dintre nota inițială și nota obținută prin contestație. 17. Deciziile comisiei de contestaţii sunt definitive, după validarea lor de către preşedintele executiv al Comisiei județene de organizare, evaluare și de soluționare a contestațiilor, iar rezultatele contestațiilor sunt consemnate într-un proces-verbal, care este semnat de toți membrii comisiei de contestaţii. 18. Rezultatele finale sunt afișate la Centrul de concurs și pe site-ul inspectoratului școlar, domeniul geografie/concursuri și olimpiade școlare. 19. Ierarhia se stabilește în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute 20. La etapa națională a olimpiadei se califică elevul cu cel mai mare punctaj pe an de studiu, dar care a obținut un punctaj de cel puțin 75% din punctajul maxim acordat probei. 21. În situații de punctaje/ note egale, candidații vor fi departajați în funcție de punctajul obținut la subiectul cu cea mai mare dificultate (și cu cel mai mare punctaj), în situația unui punctaj egal obținut la acest subiect, se va lua în considerare punctajul obținut la următorul subiect după gradul de dificultate/punctajul atribuit. 22. În conformitate cu prevederile Metodologiei cadru, în anul școlar 2021-2022, nu se atribuie locuri suplimentare în vederea participării la etapa națională. 23. Toți elevii participanți la etapa județeană a Olimpiadei de geografie primesc diplomă de participare. 24. Acordarea premiilor este stabilită, în funcție de ierarhia pe clase/nivel de studiu, în ordinea descrescătoare a notelor, care nu trebuie să fie mai mici de 75% din punctajul maxim acordat probei. 25. Elevii vor semna procesul verbal de instruire.
 • 15Feb
  2022

  ZIUA NAŢIONALĂ A LECTURII

  Activităţi desfăşurate în cadrul evenimentului: • TE CUNOSC PRINTR-O CARTE! (activitate colaborativă) - Prof. Dr. GABRIELA VASILIU • AM CITIT, AM VĂZUT, AM SCRIS, AM DĂRUIT! - Descrierea artistică-Faleza Dunării -Proiect - clasa a VI-a, Prof. Dr. ANA COMAN • SUPER9VA-SCRIERI SF. -Clasa a IX-a B (carte în curs de publicare), coordonator: Prof. Dr. ANA COMAN • LA TEATRU-O SCRISOARE PIERDUTĂ de I.L.CARAGIALE- CONCURS INTERPRETARE clasa a XI-a B, coordonator: Prof. Dr. ANA COMAN • VIS de MARIN SORESCU-HERMEUTICĂ - clasaa XII-a B, coordonator: Prof. Dr. ANA COMAN • INTERVIURI IMAGINARE: PERSONAJELE ROMANULUI ENIGMA OTILIEI - clasa a X-a B, coordonator: Prof. Dr. ANA COMAN • CURIOZITĂȚI DIN SPATELE SUCCESULUI LITERAR - clasa a X-a D, coordonator: Prof. VIOLETA GHEORGHIȚĂ • CONVINGE-MĂ SĂ TE CITESC! - clasa a IX-a D, coordonator: Prof. VIOLETA GHEORGHIȚĂ • RECUNOAȘTE AUTORUL! - clasa a IX a D, coordonator: Prof. VIOLETA GHEORGHIȚĂ

ORAR valabil din 27 februarie 2023

PERSONAL DIDACTIC DE PREDARE

6

DOCTORAT

44

GRAD DIDACTIC I

4

GRAD DIDACTIC II

1

GRAD DEFINITIV