ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE - detalii

ZILELE ŞCOLII-17-23 APRILIE 2018, COLEGIUL NAŢIONAL GH. M. MURGOCI BRĂILA

23 aprilie înseamnă pentru Colegiul Național  Gh. M. Murgoci , Brăila un moment de sărbătoare, Sfântul Mare Mucenic Gheorghe fiind ocrotitorul spiritual a acestei instituții de învățământ, care va împlini în anul viitor un centenar de existență, o instituție  recunoscută prin excelență și performanță  în educație.

Activitățile prilejuite de acest moment au fost numeroase, de la concursuri la serbări școlare, reunite sub genericul Zilele Școlii.

Profesorii de istorie, Ștefan Aftodor și Alina Vlad, au coordonat cele două secțiuni ale Concursul interdisciplinar Cultură și civilizație în România, faza locală:  Monografii istorice locale-cu tema Patrimoniul Brăilei. Castelul de apă și Mentalități culturale și cercetare sociologică-cu tema Spirala sărbătorilor.

Acestea au presupus elaborarea unor portofolii de cercetare științifică, studii de caz. Etapa națională a concursului se va desfășura în perioada 2 - 6 iunie, 2018, la Galați, la care vor participa 6 elevi ai Colegiului: Dragomir Nicușor,   Batog Ana-Maria, Cotigă Ana-Maria, clasa a XI-a G și Smeu Casandra, Ciroiu  Florența, Ștefan Andreea, clasa  a X-a E.

Tot în cadrul Zilelor Școlii, Ana Coman, prof. dr. limba și literatura română, coordonatoarea Concursului Regional cu participare națională Testul celor 4 întrebări,  ediția  a VI-a, competiție organizată în parteneriat cu Clubul Rotary Brăila, împreună cu Ovidiu Dimofte, asistent guvernator Club Rotary România și Republica Moldova, au prezentat în cadrul unor sesiuni interactive formula de desfășurare a competiției, lansând prima etapă a acestuia, cea a elaborării eseurilor care dezbat dileme morale.

Faza finală a Concursului din 5 mai 2018 va reuni participanți din 12 județe ale țării.

Serbarea de pe Esplanada Dunării din 23 aprilie, organizată de prof. Gabriela Bălan,  la care invitați de onoare au fost: Viorel Marian Dragomir -Primarul orașului, Doinița Ciocan-Viceprimar, Alexandru Jantea-Viceprimar, Iulian Francisk Chiriac, Președintele Consiliului Județean, Dan Mihai Gheorghiță, Inspector școlar general adjunct, Directorii Școlii, a demonstrat spiritul creativ al elevilor Colegiului manifestat prin cântec, dans și artă dramatică.

În cuvântul Domniei Sale, prof. direct. al Colegiului Național Gh. M. Murgoci, Mihaela Florina Giurcă, a subliniat faptul că:

,,Sărbătoarea Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, este un moment de bucurie, de emoție, de înaltă întâlnire, de recunoștință pentru frumusețea spiritului ce se clădește în pace prin trudă și sacrificiu sub blândă mângâiere divină în școala noastră. ”

evidențiind, de asemenea, că:

            ,,Se cuvine să-i  lăudăm pe  elevii noștri merituoși, cu rezultate excepționale la învățătură, la olimpiadele și concursurile școlare județene și naționale, din cadrul tuturor disciplinelor, să-i lăudăm  și să le mulțumim profesorilor  coordonatori pentru efort, rezistență și perseverență. Discreția plecăciunii noastre e semnul unei recunoașteri profunde.

            Admir sufletele care se jertfesc în fiecare clipă pentru binele curat al tinerilor pe care-i formează, fiind convinsă că personalitățile împlinite în timp înseamnă jertfă.”

urând invitaților:

          "în zi de sărbătoare să vă bucurați mereu de cuvântul rostit cu mângâiere, de simplitatea zâmbetului care arată cât de ușor este să fii om”


ULTIMELE ŞTIRI

EVENIMENTE

 • 10Oct
  2022

  Cambridge Gold Preparation Centre 2022

  Colegiul Murgoci a primit luni, 10.10.2022, distincţia de "Cambridge Gold Preparation Centre 2022". Statutul "Gold Preparation Centre" este cea mai înaltă distincţie Cambridge, marcă a excelenţei în pregătirea candidaţilor pentru examenele Cambridge English şi reprezintă o validare a performanţei şi loialităţii Colegiului Naţional «Gh. Munteanu Murgoci» în pregătirea elevilor pentru examenele Cambridge. Distincţia "Gold Preparation Centre 2022" a fost acordată de Cambridge Assessment English şi a fost înmânată de Doamna Aniella Buşilă, reprezentant special Cambridge Assessment English în România, profesorilor de limba engleză din cadrul Colegiului Naţional "Gheorghe Munteanu-Murgoci" împreună cu o scrisoare de mulţumire pentru pregătirea elevilor pe parcursul anilor. Articol Ziarul Obiectiv Vocea Brăilei Evenimentul prezentat pe Facebook
 • 20Mar
  2022

  Olimpiada de Geografie - Etapa Judeţeană, 20 martie 2022

  1. Elevilor le este permis accesul în sălile de clasă, Colegiul Național ”Gh. M. Murgoci”, duminică, 20.03.2022, în intervalul orar 9,15-9,45, pe baza carnetului de elev. Se vor așeza în bănci, în ordine alfabetică, conform listelor de repartiție. 2. Durata concursului este de 3 ore și constă în probă teoretică scrisă. 3. Toate subiectele sunt obligatorii, acestea rămân elevilor, doar în situația în care rămân în sală până la finalizarea concursului. 4. Elevilor le este interzis accesul în sala de concurs cu materiale/manuale/caiete, mijloace de calcul etc. care au legătură cu subiectele, telefon sau alte mijloace electronice. Elevilor le este interzis să comunice între ei sau cu exteriorul pe durata desfășurării concursului. Frauda sau tentativa de fraudă duce la eliminarea din concurs de către presedintele comisiei, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu. 5. Elevii vor scrie doar pe foile tipizate/ciornele primite, vor folosi pastă/cerneală de culoare albastră. 6. Datele personale se completează pe foile tipizate cu majuscule, conform modelului realizat de către profesorii asistenți. 7. Subiectele rezolvate pe ciornă sau pe foile cu subiecte fotocopiate nu se iau în considerare. 8. Orice greșeală se taie cu o linie orizontală. 9. Elevii primesc atâtea foi tipizate sau ciorne, câte le sunt necesare. 10. Elevii au dreptul să transcrie lucrarea, cu condiția să nu depășească timpul alocat. Timpul nu se prelungește în cazul transcrierii lucrărilor. 11. Elevii vor numerota paginile, la finalul probei, în prezența unui profesor asistent, inclusiv acelea pe care a scris doar câteva rânduri: numai cu cifre arabe, în partea de jos a paginii, în colţul din dreapta, indicând pagina curentă si numărul total de pagini, (de exemplu sub forma 3/5, pentru pagina a treia, dacă elevul a scris în total cinci pagini) și vor semna în procesul verbal de predare a lucrării. 12. Până la finalul probei rămân cel puțin trei elevi în sala de concurs. 13. Rezultatele inițiale obţinute în urma fazei judeţene vor fi afişate la Centrul de concurs și pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Brăila, domeniul geografie/concursuri și olimpiade școlare. 14. În conformitate cu Regulamentul specific privind organizarea şi desfăşurarea olimpiadei de geografie nr. 25876/23.02.2022, înainte de depunerea contestației elevul poate solicita să-și vadă propria lucrare, în prezența unui membru al Subcomisiei de organizare și evaluare, care îi va explica modul de acordare a punctajului, conform baremului de evaluare. În situația în care elevul consideră că punctajul stabilit de Subcomisia de evaluare din cadrul Comisiei județene de organizare, evaluare și de soluționare a contestațiilor nu este în concordanță cu baremul afișat, poate depune contestație. 15. Eventualele contestații se depun luni, 21 martie 2022, la secretariatul Colegiului Național ”Gh. M. Murgoci”, în intervalul orar 12,00 – 15,00. 16. Nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială prin creștere sau descreștere, indiferent de diferența dintre nota inițială și nota obținută prin contestație. 17. Deciziile comisiei de contestaţii sunt definitive, după validarea lor de către preşedintele executiv al Comisiei județene de organizare, evaluare și de soluționare a contestațiilor, iar rezultatele contestațiilor sunt consemnate într-un proces-verbal, care este semnat de toți membrii comisiei de contestaţii. 18. Rezultatele finale sunt afișate la Centrul de concurs și pe site-ul inspectoratului școlar, domeniul geografie/concursuri și olimpiade școlare. 19. Ierarhia se stabilește în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute 20. La etapa națională a olimpiadei se califică elevul cu cel mai mare punctaj pe an de studiu, dar care a obținut un punctaj de cel puțin 75% din punctajul maxim acordat probei. 21. În situații de punctaje/ note egale, candidații vor fi departajați în funcție de punctajul obținut la subiectul cu cea mai mare dificultate (și cu cel mai mare punctaj), în situația unui punctaj egal obținut la acest subiect, se va lua în considerare punctajul obținut la următorul subiect după gradul de dificultate/punctajul atribuit. 22. În conformitate cu prevederile Metodologiei cadru, în anul școlar 2021-2022, nu se atribuie locuri suplimentare în vederea participării la etapa națională. 23. Toți elevii participanți la etapa județeană a Olimpiadei de geografie primesc diplomă de participare. 24. Acordarea premiilor este stabilită, în funcție de ierarhia pe clase/nivel de studiu, în ordinea descrescătoare a notelor, care nu trebuie să fie mai mici de 75% din punctajul maxim acordat probei. 25. Elevii vor semna procesul verbal de instruire.
 • 15Feb
  2022

  ZIUA NAŢIONALĂ A LECTURII

  Activităţi desfăşurate în cadrul evenimentului: • TE CUNOSC PRINTR-O CARTE! (activitate colaborativă) - Prof. Dr. GABRIELA VASILIU • AM CITIT, AM VĂZUT, AM SCRIS, AM DĂRUIT! - Descrierea artistică-Faleza Dunării -Proiect - clasa a VI-a, Prof. Dr. ANA COMAN • SUPER9VA-SCRIERI SF. -Clasa a IX-a B (carte în curs de publicare), coordonator: Prof. Dr. ANA COMAN • LA TEATRU-O SCRISOARE PIERDUTĂ de I.L.CARAGIALE- CONCURS INTERPRETARE clasa a XI-a B, coordonator: Prof. Dr. ANA COMAN • VIS de MARIN SORESCU-HERMEUTICĂ - clasaa XII-a B, coordonator: Prof. Dr. ANA COMAN • INTERVIURI IMAGINARE: PERSONAJELE ROMANULUI ENIGMA OTILIEI - clasa a X-a B, coordonator: Prof. Dr. ANA COMAN • CURIOZITĂȚI DIN SPATELE SUCCESULUI LITERAR - clasa a X-a D, coordonator: Prof. VIOLETA GHEORGHIȚĂ • CONVINGE-MĂ SĂ TE CITESC! - clasa a IX-a D, coordonator: Prof. VIOLETA GHEORGHIȚĂ • RECUNOAȘTE AUTORUL! - clasa a IX a D, coordonator: Prof. VIOLETA GHEORGHIȚĂ

ORAR valabil din 27 februarie 2023

PERSONAL DIDACTIC DE PREDARE

6

DOCTORAT

44

GRAD DIDACTIC I

4

GRAD DIDACTIC II

1

GRAD DEFINITIV