COLEGIUL NAŢIONAL "GHEORGHE MUNTEANU-MURGOCI" BRĂILA

COLEGIUL NAŢIONAL "GHEORGHE MUNTEANU-MURGOCI" are o existenţă de peste un secol şi s-a afirmat de-a lungul timpului ca o adevarată citadelă a învăţământului brăilean.

 - Nucleul său l-a constituit prima şcoală secundară de fete din Brăila, fondată la 1 septembrie 1919. Deschiderea festivă a cursurilor acestei școli a avut loc la 20 octombrie 1919 cu trei clase şi 133 de eleve. Şcoala funcţiona atunci într-un local închiriat de Primăria oraşului Brăila, situat pe bulevardul Al. I. Cuza la nr. 273.

 - În 1922 Comitetul Şcolar a cumpărat de la Primărie clădirea Comandamentului Regimentului II Grăniceri cu suma de 1.000.000 lei din care a achitat imediat suma de 400.000, iar restul sumei a fost donată de Primărie la 18 septembrie 1923.

 - La 30 octombrie 1922 şcoala s-a mutat în localul său propriu. În 1923 a absolvit cursurile, prima promoţie iar 192 de absolvente au susţinut pentru prima dată examen de bacalaureat. Curând dupa înfiinţare şcoala s-a extins creându-şi anexele necesare: bibliotecă, muzeu, laboratoare, internat şi cantină.

 - Un moment important în viaţa şcolii a fost marcat de transformarea sa în liceu de fete de tip E, începând cu anul 1929. Aceasta era recunoaşterea faptului că reuşise să se impună ca un puternic aşezământ de cultură românească şi de educaţie sănătoasă, capabil să creeze adevarate personalităţi, prezente în viaţa economică şi socio-culturală a zonei țării.

 - În 1929, în şcoală a fost fondată Societatea de lectură, devenită în 1933 Societatea literară. Tradiţia a fost continuată după 1954 de Cercul literar Mihai Eminescu condus de prodesoara Lica Paulescu.

 - Instituţia a funcţionat ca şcoală de fete până în 1956, când în urma mixtării învăţământului secudar a devenit şcoală mixtă. Numele LICEUL TERORETIC "GHEORGHE MUNTEANU-MURGOCI", a fost adoptat în cadru festiv, în anul 1971, în semn de preţuire pentru cei ale cărui începuturi de viaţă şi muncă se leagă de Brăila.

 - La 19 septembrie 2000 se aprobă denumirea de COLEGIUL NAŢIONAL "GHEORGHE MUNTEANU-MURGOCI".

 - De la începuturile sale şi până astăzi, şcoala a dat peste 80 de promoţii, având de-a lungul timpului pierderi nesemnificative.

ULTIMELE ŞTIRI

PROBA A - COMPETENŢE LINGVISTICE DE COMUNICARE ORALĂ ÎN LIMBA ROMÂNĂ

REPARTIZAREA CANDIDAŢILOR pentru PROBA DE EVALUARE A COMPETENŢELOR LINGVISTICE DE COMUNICARE ORALĂ ÎN LIMBA ROMÂNĂ din 17 şi 18 iunie 2024.
Repartizare romana oral_Bac_2024.pdf
Repartizare PROBA A - iunie 2024

ANUNȚ IMPORTANT Admitere clasa a V-a, an şcolar 2024-2025

Accesul candidaților în sălile de examen se face în data de 15 iunie 2024, intervalul orar 9:00 - 9:30;
Candidații vor avea asupra lor:
- Carnetul de elev vizat pentru anul școlar în curs, copie xerox a Certificatului de naștere;
- Instrumente de scris cu culoare albastră, instrumente de desen;
- Nu este permisă utilizarea pixului FRICTION, a pastei corectoare sau a oricărui instrument corector.
DIRECTOR,
Prof. GIURCĂ MIHAELA-FLORINA
Anunt_important_admitere_cls_5_2024.pdf
Anunț important admitere clasa a V-a

Admitere clasa a V-a, an şcolar 2024-2025

SIMULARE EXAMEN BACALAUREAT MAI 2024

Accesul candidaţilor către sălile de examen se va face în zilele de susţinere a probelor LUNI - 13 MAI 2024, MARȚI 14 MAI 2024 ȘI MIERCURI - 15 MAI 2024 în intervalul orar 8:00-8:30.
Elevii vor avea asupra lor carnetul de note/actul de identitate, instrumente de scris de culoare albastră, creion, gumă de șters, riglă, apă, șervețele.


Preşedinte,
Director adjunct
Prof. MOCANU ROMEO-CEZAR
ANUNT_SIMULARE_BAC_MAI_2024.pdf
ANUNŢ SIMULARE BACALAUREAT MAI 2024

SIMULARE EVALUARE NAŢIONALĂ MAI 2024

Accesul candidaţilor către sălile de examen se va face în zilele de susţinere a probelor de examen 13 MAI 2024 şi 14 MAI 2024 în intervalul orar 8:00-8:30.
Accesul candidaţilor în sala de examen E2 (AMFITEATRUL MIC) este permis în baza actului de identitate sau a carnetului de note.


Preşedinte,
Director
Prof. GIURCĂ MIHAELA-FLORINA
ANUNT_SIMULARE_EN8_MAI_2024.pdf
ANUNŢ SIMULARE EVALUARE NAŢIONALĂ MAI 2024

ORAR valabil din 27 februarie 2023

EVENIMENTE

 • 10Oct
  2022

  Cambridge Gold Preparation Centre 2022

  Colegiul Murgoci a primit luni, 10.10.2022, distincţia de "Cambridge Gold Preparation Centre 2022". Statutul "Gold Preparation Centre" este cea mai înaltă distincţie Cambridge, marcă a excelenţei în pregătirea candidaţilor pentru examenele Cambridge English şi reprezintă o validare a performanţei şi loialităţii Colegiului Naţional «Gh. Munteanu Murgoci» în pregătirea elevilor pentru examenele Cambridge. Distincţia "Gold Preparation Centre 2022" a fost acordată de Cambridge Assessment English şi a fost înmânată de Doamna Aniella Buşilă, reprezentant special Cambridge Assessment English în România, profesorilor de limba engleză din cadrul Colegiului Naţional "Gheorghe Munteanu-Murgoci" împreună cu o scrisoare de mulţumire pentru pregătirea elevilor pe parcursul anilor. Articol Ziarul Obiectiv Vocea Brăilei Evenimentul prezentat pe Facebook
 • 20Mar
  2022

  Olimpiada de Geografie - Etapa Judeţeană, 20 martie 2022

  1. Elevilor le este permis accesul în sălile de clasă, Colegiul Național ”Gh. M. Murgoci”, duminică, 20.03.2022, în intervalul orar 9,15-9,45, pe baza carnetului de elev. Se vor așeza în bănci, în ordine alfabetică, conform listelor de repartiție. 2. Durata concursului este de 3 ore și constă în probă teoretică scrisă. 3. Toate subiectele sunt obligatorii, acestea rămân elevilor, doar în situația în care rămân în sală până la finalizarea concursului. 4. Elevilor le este interzis accesul în sala de concurs cu materiale/manuale/caiete, mijloace de calcul etc. care au legătură cu subiectele, telefon sau alte mijloace electronice. Elevilor le este interzis să comunice între ei sau cu exteriorul pe durata desfășurării concursului. Frauda sau tentativa de fraudă duce la eliminarea din concurs de către presedintele comisiei, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu. 5. Elevii vor scrie doar pe foile tipizate/ciornele primite, vor folosi pastă/cerneală de culoare albastră. 6. Datele personale se completează pe foile tipizate cu majuscule, conform modelului realizat de către profesorii asistenți. 7. Subiectele rezolvate pe ciornă sau pe foile cu subiecte fotocopiate nu se iau în considerare. 8. Orice greșeală se taie cu o linie orizontală. 9. Elevii primesc atâtea foi tipizate sau ciorne, câte le sunt necesare. 10. Elevii au dreptul să transcrie lucrarea, cu condiția să nu depășească timpul alocat. Timpul nu se prelungește în cazul transcrierii lucrărilor. 11. Elevii vor numerota paginile, la finalul probei, în prezența unui profesor asistent, inclusiv acelea pe care a scris doar câteva rânduri: numai cu cifre arabe, în partea de jos a paginii, în colţul din dreapta, indicând pagina curentă si numărul total de pagini, (de exemplu sub forma 3/5, pentru pagina a treia, dacă elevul a scris în total cinci pagini) și vor semna în procesul verbal de predare a lucrării. 12. Până la finalul probei rămân cel puțin trei elevi în sala de concurs. 13. Rezultatele inițiale obţinute în urma fazei judeţene vor fi afişate la Centrul de concurs și pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Brăila, domeniul geografie/concursuri și olimpiade școlare. 14. În conformitate cu Regulamentul specific privind organizarea şi desfăşurarea olimpiadei de geografie nr. 25876/23.02.2022, înainte de depunerea contestației elevul poate solicita să-și vadă propria lucrare, în prezența unui membru al Subcomisiei de organizare și evaluare, care îi va explica modul de acordare a punctajului, conform baremului de evaluare. În situația în care elevul consideră că punctajul stabilit de Subcomisia de evaluare din cadrul Comisiei județene de organizare, evaluare și de soluționare a contestațiilor nu este în concordanță cu baremul afișat, poate depune contestație. 15. Eventualele contestații se depun luni, 21 martie 2022, la secretariatul Colegiului Național ”Gh. M. Murgoci”, în intervalul orar 12,00 – 15,00. 16. Nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială prin creștere sau descreștere, indiferent de diferența dintre nota inițială și nota obținută prin contestație. 17. Deciziile comisiei de contestaţii sunt definitive, după validarea lor de către preşedintele executiv al Comisiei județene de organizare, evaluare și de soluționare a contestațiilor, iar rezultatele contestațiilor sunt consemnate într-un proces-verbal, care este semnat de toți membrii comisiei de contestaţii. 18. Rezultatele finale sunt afișate la Centrul de concurs și pe site-ul inspectoratului școlar, domeniul geografie/concursuri și olimpiade școlare. 19. Ierarhia se stabilește în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute 20. La etapa națională a olimpiadei se califică elevul cu cel mai mare punctaj pe an de studiu, dar care a obținut un punctaj de cel puțin 75% din punctajul maxim acordat probei. 21. În situații de punctaje/ note egale, candidații vor fi departajați în funcție de punctajul obținut la subiectul cu cea mai mare dificultate (și cu cel mai mare punctaj), în situația unui punctaj egal obținut la acest subiect, se va lua în considerare punctajul obținut la următorul subiect după gradul de dificultate/punctajul atribuit. 22. În conformitate cu prevederile Metodologiei cadru, în anul școlar 2021-2022, nu se atribuie locuri suplimentare în vederea participării la etapa națională. 23. Toți elevii participanți la etapa județeană a Olimpiadei de geografie primesc diplomă de participare. 24. Acordarea premiilor este stabilită, în funcție de ierarhia pe clase/nivel de studiu, în ordinea descrescătoare a notelor, care nu trebuie să fie mai mici de 75% din punctajul maxim acordat probei. 25. Elevii vor semna procesul verbal de instruire.
 • 15Feb
  2022

  ZIUA NAŢIONALĂ A LECTURII

  Activităţi desfăşurate în cadrul evenimentului: • TE CUNOSC PRINTR-O CARTE! (activitate colaborativă) - Prof. Dr. GABRIELA VASILIU • AM CITIT, AM VĂZUT, AM SCRIS, AM DĂRUIT! - Descrierea artistică-Faleza Dunării -Proiect - clasa a VI-a, Prof. Dr. ANA COMAN • SUPER9VA-SCRIERI SF. -Clasa a IX-a B (carte în curs de publicare), coordonator: Prof. Dr. ANA COMAN • LA TEATRU-O SCRISOARE PIERDUTĂ de I.L.CARAGIALE- CONCURS INTERPRETARE clasa a XI-a B, coordonator: Prof. Dr. ANA COMAN • VIS de MARIN SORESCU-HERMEUTICĂ - clasaa XII-a B, coordonator: Prof. Dr. ANA COMAN • INTERVIURI IMAGINARE: PERSONAJELE ROMANULUI ENIGMA OTILIEI - clasa a X-a B, coordonator: Prof. Dr. ANA COMAN • CURIOZITĂȚI DIN SPATELE SUCCESULUI LITERAR - clasa a X-a D, coordonator: Prof. VIOLETA GHEORGHIȚĂ • CONVINGE-MĂ SĂ TE CITESC! - clasa a IX-a D, coordonator: Prof. VIOLETA GHEORGHIȚĂ • RECUNOAȘTE AUTORUL! - clasa a IX a D, coordonator: Prof. VIOLETA GHEORGHIȚĂ
801

ELEVI

55

PROFESORI

28

SĂLI DE CURS

5

LABORATOARE