Luni, 22 aprilie 2019
  Un colegiu de elită, pregătind elita viitorului

Viziune/Misiune

VIZIUNEA

Colegiul Naţional “ Gheorghe Munteanu Murgoci” îşi propune ca printr-o îmbinare echilibratăa tradiţiei cu inovaţia şi continuitatea consecvent ascendentă, săformeze o personalitate armonioasă, creativ-pragmaticăde succes, ataşatăvalorilor perene naţionale şi universale, un cetăţean european democratic, performant.

MISIUNEA

  Colegiul Naţional “ Gheorghe Munteanu Murgoci”, va fi preocupat:
  
  • Să asigure o înaltăpregătire în domeniul ştiinţific care să le permită elevilor accesul la învăţământul superior, un nivel înalt al capacităţii de comunicare în limba maternăşi în limbile de circulaţie Europeană, de adaptare la dinamica societăţii;
  • De a le forma elevilor o conduită morală care săinspire respectul şi încrederea societăţii oriunde s-ar afla;
  • Să asigure  pentru fiecare elev condiţiile pentru cea mai bună, completăşi utilădezvoltare, promovând toleranţa şi înţelegerea între copiii de origine socio-culturalădiferită;
  • Să asigure un climat de siguranţă fizică şi psihologică favorabil dezvoltării personalităţii ca întreg. Va încuraja fermitatea, demnitatea susţinută care dă naştere minţilor active şi bunei sănătăţi;
  • Să pregăteascăabsolvenţi capabili să decidă asupra propriei cariere;
  • Să educe elevii pentru a colabora şi a lucra în echipă;
  • Să dezvolte relaţii de parteneriat cu comunitatea locală şi cu partenerii străini.

 

Orar
an şcolar 2018-2019
18.02.2019
   REVISTE ALE COLEGIULUI
   ELEVII PREMIANŢI AI COLEGIULUI
Proiect PlasticsFree
Zidul indiferenţei - Concurs de colectare selectivă
Concursul Regional
   CENTRU ACREDITAT

 

Date de contact

Bulevardul Independenţei, nr. 4, BRĂILA, BRĂILA
Cod poştal: 810019
Tel: +4(0239) 619 580
Fax: +4(0239) 619 580
E-mail: murgocibraila@yahoo.com
COLEGIUL NAŢIONAL
"GHEORGHE MUNTEANU MURCOGI"

© 2011 - 2019 Toate drepturile rezervate