DETALII ȘTIRE

Fetele de 10 ale Brăilei

* absolvente ale Colegiului ”Murgoci”, Denisa Bădără a urmat profilul matematică-informatică, iar Ana Ruxandra Gavriliu a studiat la profilul filologie bilingv engleză * Denisa va merge mai departe la Politehnică, iar Ruxandra, care este şi şefa de promoţie a liceului, a fost deja admisă la Accademia di Belle Arte Aldo Galli din Como, Italia * ce a însemnat pentru cele două examenul de Bacalaureat şi ce planuri de viitor au, aflaţi astăzi din cotidianul nostru.

Brăila are anul acesta două medii de 10 la Bacalaureat, obţinute de două tinere absolvente ale Colegiului Naţional ”Gh. M. Murgoci”. Campioanele sunt Denisa Bădără, care a urmat profilul matematică-informatică, şi Ana Ruxandra Gavriliu, care a studiat la profilul filologie bilingv engleză.

Denisa locuieşte în Surdila Găiseanca, gimnaziul l-a făcut la Făurei, iar la liceu a venit în Brăila. A fost întotdeauna atrasă de matematică, fizică, informatică şi chimie. De cealaltă parte, Ruxandra, care este şi şefa de promoţie a Colegiului ”Murgoci”, este pasionată de geografie, istorie, engleză şi tot ce înseamnă artă. Deşi au pasiuni diferite, cele două au un lucru în comun: ambele au făcut în liceu voluntariat la Interact.

Cele două tinere ne-au spus că s-au pregătit foarte bine pentru ”examenul maturităţii”, dar niciuna dintre ele nu s-a aşteptat să obţină media maximă. De asemenea, nici Denisa şi nici Ruxandra nu pun perfomanţa obţinută pe seama meditaţiilor, rezultatele venind prin munca lor şi implicarea profesorilor de la clasă. Denisa susţine că a mers la pregătire mai mult pentru admiterea la facultate, acolo unde nivelul subiectelor este mult mai greu, iar Ruxandra s-a pregătit şi în cadrul Centrului Judeţean de Excelenţă Brăila.

Ce a înseamnat pentru ele examenul de Bacalaureat şi ce planuri de viitor au, aflaţi din interviul următor.

Experienţa examenului de Bacalaureat aş descrie-o...

Denisa: ”Au fost emoţii foarte mari, mai ales la română pentru că intervine şi subiectivitatea. La matematică la fel, cu baremul nu eram sigură. La fizică a fost cel mai ok, cred că sunt cea mai bună pe fizică dintre cele trei probe. Dar a fost foarte bine, după ce am văzut rezultatele mai ales, dar şi atunci după terminarea probelor m-am simţit într-un fel uşurată că am terminat. Mă aşteptam să fie o medie mare dar nu mă aşteptam să fie nota 10 la toate cele trei probe. Nu ştiu cum am făcut asta. Aş fi fost la fel de fericită şi cu altă notă, care să fiu una mare, să mă mulţumească, să fiu eu mulţumită cu munca mea”.

Ruxandra: ”Am avut emoţii în primă fază, dar după consultarea baremelor am considerat că a fost totul foarte bine, emoţiile s-au risipit şi am aşteptat cu sufletul la gură rezultatele. Eu am avut noroc că mi-au plăcut materiile de BAC extrem de tare, cel puţin istoria şi geografia aş putea să spun că le-am învăţat cu drag şi de drag. Şi româna, într-adevăr, a fost plină de subiectivitate, dar până la urmă rezultatele au fost extrem de bune la toate trei probele”.
[ ... ]

Sursa: Obiectiv Vocea Brăilei
Publicată la 11.07.2022

ULTIMELE ŞTIRI

EVENIMENTE

 • 20Mar
  2022

  Olimpiada de Geografie - Etapa Judeţeană, 20 martie 2022

  1. Elevilor le este permis accesul în sălile de clasă, Colegiul Național ”Gh. M. Murgoci”, duminică, 20.03.2022, în intervalul orar 9,15-9,45, pe baza carnetului de elev. Se vor așeza în bănci, în ordine alfabetică, conform listelor de repartiție. 2. Durata concursului este de 3 ore și constă în probă teoretică scrisă. 3. Toate subiectele sunt obligatorii, acestea rămân elevilor, doar în situația în care rămân în sală până la finalizarea concursului. 4. Elevilor le este interzis accesul în sala de concurs cu materiale/manuale/caiete, mijloace de calcul etc. care au legătură cu subiectele, telefon sau alte mijloace electronice. Elevilor le este interzis să comunice între ei sau cu exteriorul pe durata desfășurării concursului. Frauda sau tentativa de fraudă duce la eliminarea din concurs de către presedintele comisiei, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu. 5. Elevii vor scrie doar pe foile tipizate/ciornele primite, vor folosi pastă/cerneală de culoare albastră. 6. Datele personale se completează pe foile tipizate cu majuscule, conform modelului realizat de către profesorii asistenți. 7. Subiectele rezolvate pe ciornă sau pe foile cu subiecte fotocopiate nu se iau în considerare. 8. Orice greșeală se taie cu o linie orizontală. 9. Elevii primesc atâtea foi tipizate sau ciorne, câte le sunt necesare. 10. Elevii au dreptul să transcrie lucrarea, cu condiția să nu depășească timpul alocat. Timpul nu se prelungește în cazul transcrierii lucrărilor. 11. Elevii vor numerota paginile, la finalul probei, în prezența unui profesor asistent, inclusiv acelea pe care a scris doar câteva rânduri: numai cu cifre arabe, în partea de jos a paginii, în colţul din dreapta, indicând pagina curentă si numărul total de pagini, (de exemplu sub forma 3/5, pentru pagina a treia, dacă elevul a scris în total cinci pagini) și vor semna în procesul verbal de predare a lucrării. 12. Până la finalul probei rămân cel puțin trei elevi în sala de concurs. 13. Rezultatele inițiale obţinute în urma fazei judeţene vor fi afişate la Centrul de concurs și pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Brăila, domeniul geografie/concursuri și olimpiade școlare. 14. În conformitate cu Regulamentul specific privind organizarea şi desfăşurarea olimpiadei de geografie nr. 25876/23.02.2022, înainte de depunerea contestației elevul poate solicita să-și vadă propria lucrare, în prezența unui membru al Subcomisiei de organizare și evaluare, care îi va explica modul de acordare a punctajului, conform baremului de evaluare. În situația în care elevul consideră că punctajul stabilit de Subcomisia de evaluare din cadrul Comisiei județene de organizare, evaluare și de soluționare a contestațiilor nu este în concordanță cu baremul afișat, poate depune contestație. 15. Eventualele contestații se depun luni, 21 martie 2022, la secretariatul Colegiului Național ”Gh. M. Murgoci”, în intervalul orar 12,00 – 15,00. 16. Nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială prin creștere sau descreștere, indiferent de diferența dintre nota inițială și nota obținută prin contestație. 17. Deciziile comisiei de contestaţii sunt definitive, după validarea lor de către preşedintele executiv al Comisiei județene de organizare, evaluare și de soluționare a contestațiilor, iar rezultatele contestațiilor sunt consemnate într-un proces-verbal, care este semnat de toți membrii comisiei de contestaţii. 18. Rezultatele finale sunt afișate la Centrul de concurs și pe site-ul inspectoratului școlar, domeniul geografie/concursuri și olimpiade școlare. 19. Ierarhia se stabilește în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute 20. La etapa națională a olimpiadei se califică elevul cu cel mai mare punctaj pe an de studiu, dar care a obținut un punctaj de cel puțin 75% din punctajul maxim acordat probei. 21. În situații de punctaje/ note egale, candidații vor fi departajați în funcție de punctajul obținut la subiectul cu cea mai mare dificultate (și cu cel mai mare punctaj), în situația unui punctaj egal obținut la acest subiect, se va lua în considerare punctajul obținut la următorul subiect după gradul de dificultate/punctajul atribuit. 22. În conformitate cu prevederile Metodologiei cadru, în anul școlar 2021-2022, nu se atribuie locuri suplimentare în vederea participării la etapa națională. 23. Toți elevii participanți la etapa județeană a Olimpiadei de geografie primesc diplomă de participare. 24. Acordarea premiilor este stabilită, în funcție de ierarhia pe clase/nivel de studiu, în ordinea descrescătoare a notelor, care nu trebuie să fie mai mici de 75% din punctajul maxim acordat probei. 25. Elevii vor semna procesul verbal de instruire.
 • 15Feb
  2022

  ZIUA NAŢIONALĂ A LECTURII

  Activităţi desfăşurate în cadrul evenimentului: • TE CUNOSC PRINTR-O CARTE! (activitate colaborativă) - Prof. Dr. GABRIELA VASILIU • AM CITIT, AM VĂZUT, AM SCRIS, AM DĂRUIT! - Descrierea artistică-Faleza Dunării -Proiect - clasa a VI-a, Prof. Dr. ANA COMAN • SUPER9VA-SCRIERI SF. -Clasa a IX-a B (carte în curs de publicare), coordonator: Prof. Dr. ANA COMAN • LA TEATRU-O SCRISOARE PIERDUTĂ de I.L.CARAGIALE- CONCURS INTERPRETARE clasa a XI-a B, coordonator: Prof. Dr. ANA COMAN • VIS de MARIN SORESCU-HERMEUTICĂ - clasaa XII-a B, coordonator: Prof. Dr. ANA COMAN • INTERVIURI IMAGINARE: PERSONAJELE ROMANULUI ENIGMA OTILIEI - clasa a X-a B, coordonator: Prof. Dr. ANA COMAN • CURIOZITĂȚI DIN SPATELE SUCCESULUI LITERAR - clasa a X-a D, coordonator: Prof. VIOLETA GHEORGHIȚĂ • CONVINGE-MĂ SĂ TE CITESC! - clasa a IX-a D, coordonator: Prof. VIOLETA GHEORGHIȚĂ • RECUNOAȘTE AUTORUL! - clasa a IX a D, coordonator: Prof. VIOLETA GHEORGHIȚĂ

PERSONAL DIDACTIC DE PREDARE

6

DOCTORAT

44

GRAD DIDACTIC I

4

GRAD DIDACTIC II

1

GRAD DEFINITIV